V. İ. Lenin

Komün’ün anısına

Çünkü Komün yerel ve sıkı sıkıya ulusal bir amaç için değil, ama tüm emekçi insanlığın, bütün aşağılanmışların, bütün küçük düşürülmüşlerin kurtuluşu için savaştı. Toplumsal devrimin öncü savaşçısı olan Komün, proletaryanın acı çektiği ve savaştığı her yerde sevgiler kazandı. Yaşam ve ölüm tablosu, dünya başkentini eline geçiren ve iki aydan çok elinde tutan işçi hükümeti imgesi, proletaryanın kahramanca savaşımının ve yenilgiden sonraki acılarının görünüşü, tüm bunlar milyonlarca işçinin ruhunu tutuşturdu, sosyalizme olan umutlarını canlandırdı ve sevgilerini kazandırdı.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 01.04.2021
 • 08:00

Marx ve “yığınların tarihsel girişkenliği”

Marx, 1870 Eylülünde ayaklanmanın bir çılgınlık olacağını söylüyordu; 1871 Nisanında, yığınsal bir halk hareketi gördüğü zaman, onu tarihsel dünya devrimci hareketinde bir ilerlemeye yolaçan büyük olaylara katılan bir adamın son derece büyük ilgisiyle izledi.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 29.03.2021
 • 23:19

Komün dersleri - V. İ. Lenin

Marx, Komünün tarihsel anlamı ve önemine çok büyük bir değer veriyordu: eğer Versaylılar güruhu Paris proletaryasının silahlarını kalleşçe elde etmeye giriştiği sırada, işçiler onları savaşmadan bırakmış olsalardı, bu güçsüzlüğün proleter hareket içinde yolaçacağı göz yılgınlığının zararı, silahlarını savunurken işçi sınıfı tarafından kavgada uğranılmış bulunan yitimlerden çok daha büyük olurdu.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 25.03.2021
 • 20:29

Paris Komünü üzerine - V. İ. Lenin

Marx, tüm sosyalizm ve siyasal savaşım tarihinden, devletin ortadan kalkması gerektiği ve bu ortadan kalkışın geçiş biçiminin de (devletten devlet-olmayana geçiş), “egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletarya” olacağı sonucunu çıkarmıştır. Bu geleceğin siyasal biçimleri’ne gelince, Marx onları keşfetmek için kendini yormadı. Yalnızca Fransa tarihini gözlemlemek, onu çözümlemek, ve 1851 yılının kendisini götürdüğü: “olaylar burjuva devlet makinesinin yıkılmasına doğru yöneliyor”, sonucunu çıkarmakla yetindi.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 23.03.2021
 • 21:09

Gençlik Birliklerinin Görevleri

Lenin, 2 Ekim 1920’de, Rusya Komünist Gençlik Birliği’nin III. Tüm Rusya Kongresi’nde, yeni toplumu kurmanın sorunları ve bu çerçevede komünist gençliğin görevleri üzerine kapsamlı ve çok yönlü bir konuşma yaptı. Bu çok önemli konuşmayı 100. Yılı vesilesiyle okurlarımıza sunuyoruz...

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Gençlik
 • |
 • 02.10.2020
 • 07:54

Barış sorunu

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, proletaryanın büyük önderi Lenin'in "barış sorunu" üzerine kaleme aldığı makalesini okurlarımızla paylaşıyoruz.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 01.09.2020
 • 11:14

1 Mayıs - V. İ. Lenin

Vakti gelen son kavga için iki kat enerjiyle hazırlanalım! Sosyal-Demokrat proletaryanın saflarını daha da sıklaştıralım! Proletaryanın sözü daha uzak meydanlarda yankılansın! İşçilerin talepleri için mücadele her zamankinden daha büyük bir cesaretle sürdürülsün. 1 Mayıs kutlaması davamıza binlerce yeni savaşçı kazansın ve bütün insanların kurtuluşu için, sermayenin boyunduruğu altında çalışan bütün herkesin özgürlüğü için yürütülen büyük mücadeledeki güçlerimizi daha da büyütsün!

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 29.04.2020
 • 15:13

Tarihin gördüğü en büyük devrimci 150 yaşında! Ekim Devrimi üzerine - V. İ. Lenin

Biz bu eserin yapımına başladık. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna vardırırlar bunun öze ilişkin bir önemi yok. Önemli olan buzun kırılmış, yolun gösterilmiş ve açılmış olmasıdır.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Dünya
 • |
 • 22.04.2020
 • 11:02

Ekim Devrimi üzerine

Biz bu eserin yapımına başladık. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna vardırırlar bunun öze ilişkin bir önemi yok. Önemli olan buzun kırılmış, yolun gösterilmiş ve açılmış olmasıdır.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 07.11.2019
 • 10:06

Barış Sorunu

Savaşların sona erdirilmesi, uluslar arasında barış, yağmaya ve zora son verilmesi -bütün bunlar bizim idealimiz; ama bu ideal, doğrudan ve ivedi bir devrim çağrısının eşliği olmazsa, burjuva safsatacıların yığınları ayartmasına yarar. Böyle bir propaganda için ortam hazırdır; böyle bir propaganda için insanın gereksindiği tek şey, devrimci çalışmayı hem doğrudan doğruya (hatta ilgili makamlara bilgi aktarmaya varıncaya dek), hem dolaylı olarak önlemeye çalışan oportünistlerle, burjuvazinin dostlarıyla ilişiğini kesmektir.

 • Haber
 • |
 • Güncel
 • |
 • 01.09.2019
 • 08:32