Şefik Hüsnü

Kemalist diktatörlük ve TKP - Şefik Hüsnü

Kemal’in Halk Partisi özellikle 1927’den bu yana sürekli bir terör siyaseti izliyor. Tutuklamalar, terör hükümleri ve en ustaca provokasyonlar gündemdedir. Halk Partisi, Komünist Partisi’nin kökünü kazımaya çalışıyor. Halk Partisi, işçi sınıfının bütün bağımsız siyasî ve mesleki örgütlerini adım adım yok etti. Halk Partisi’nin bütün ekonomi politikası sanayiciler ve toprak ağaları tarafından vahşice sömürülen mülksüz kitleleri hedef alıyor. Ve bütün bunlar Halk Partisi’nin ajanı olan ka­lemşorlarının ısrarla propagandasını yaptıkları milliyetçi ideoloji altında yü­rütülüyor. Sık sık “ne kapitalizm ne sosyalizm” ve “kamu yararı özel yarardan önde gelir” gibi laf cambazlıklarıyla karşılaşıyorum.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 08.04.2021
 • 08:00

İlk kurbanlarımız - Şefik Hüsnü

Milli Türk burjuvazisi komünist hareketlerine karşı daha başlangıçtan düşman gözüyle bakmıştı. O zamanki durumun nezaketi dolayısile bu hareketler bir fikir propagandası sınırlarını aşmadıkları ve emekçi kütlelerden uzak kaldıkları nispeten o, ses çıkarmamayı işine daha uygun saymışlardı. Fakat komünistler amele ve köylülere ve genç münevverlere seslerini işitmeye ve onları inkılapçı parolaları arkasından sürüklemeye becerdiklerini görür görmez, onlar üzerine yumruklarını indirmekte bir saniye bile tereddüt etmemişti.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 05.02.2021
 • 07:55

Rus devrimi ve nedenleri

Bugün Rus Sovyet Cumhuriyeti yedinci yaşına basıyor. Bundan tam altı yıl önce Komünist Partisi (Bolşevik), devrim prensiplerine hıyanet eden yalancı sosyalistlerin yönettiği geçici hükümeti devirmeyi başarmıştı.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 07.11.2020
 • 15:00

Kemalist diktatörlüğün çizmesi altında

Kemalist rejim birkaç yıl içinde, Kemalist Halk Partisi tarafından temsil edilen yerli büyük burjuvazi ve büyük toprak ağalarının açık diktatörlüğü haline geldi.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 29.10.2020
 • 12:00

Yıkıcı halkçılıktan yapıcı halkçılığa

Bizde sendika deyiminin kullanılmasına bile yasalar izin vermemektedir. Durumumuzun fecaatine bundan açık bir örnek olamaz. Politik, toplumsal, bilimsel, ekonomik her türlü örgütler köhnemiş Cemiyetler Yasası’na göre kurulmazsa, faaliyeti yasaklanır. Ortaçağ bir kafayla yapılmış olan Tatil-i İşgal Kanunu (Grev Kanunu)'nda tanımlanan bütün merasime uymaksızın ilân edilen grevlere katılan işçiye karşı, Halk Hükümeti kanun adına, silahlı kuvvetler gönderir. Birkaç gün önce İstanbul ahalisi, hükümetin böyle kanlı bir teşebbüsüne tanık olmuştur.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 29.10.2020
 • 10:00

İşçi sınıfı cumhuriyet hakkında ne düşünüyor

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yeni bir yıldönümündeyiz. Bunu vesile ederek Şefik Hüsnü’nün Cumhuriyeti konu alan üç yazısını bir arada yayınlıyoruz.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 29.10.2020
 • 08:00

Türkiye’de komünist hareket ve emekçilerin durumu

Türkiye işçi sınıfı hareketinin yapay olarak politikacılar tarafından yaratılmış olduğunu söylemekten ve onun tarihini tamamen tahrif etmekten başka bir anlam taşımaz. Ne var ki, gerçekler bu iddiayı yalanlıyor.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 23.10.2020
 • 15:48

Türkiye’de işçi hareketi

Türkiye işçileri, arkalarında uluslararası proletaryanın desteğini hissederek, burjuvazilerine karşı çıkmaktadırlar. Ayrıca daha şimdiden devrimci Marksistlerden ve örgütçülerden oluşan sağlam bir kadroya sahiptirler, işçilerin ideolojisi, milliyetçilerin ideolojisinden daha hızlı gelişmektedir.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Sınıf
 • |
 • 22.10.2020
 • 12:15