A. Eren

II. Enternasyonal’in 1 Mayıs kararı ve F. Engels - A. Eren

F. Engels’in, Almanya’nın o günkü koşullarında (Sosyalistlere Karşı Yasa) 1 Mayıs kutlamalarının iş bırakma çağrısıyla yapılmamasını doğru bulması, daha sonraki yıllarda oportünizm tarafından sürekli istismar edildi ve egemen sınıfla uzlaşma tutumunun gerekçesi olarak kullanıldı. “Özgün koşullar” teorisi 1 Mayıs’ı kutlamamaya dayanak yapılabildi.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 01.05.2021
 • 19:05

Friedrich Engels 200 yaşında!

Marx’ın dava arkadaşı Friedrich Engels’in, bilimsel sosyalizmin ortaya çıkması ve olgunlaşmasındaki bağımsız katkıları gözetilmeden Marksizm anlaşılamaz.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 28.11.2020
 • 13:15

Engels: Anısı ve eseri sonsuza dek yaşayacak!

Devrimci proletarya Karl Marx ile birlikte bu büyük önderini unutmayacaktır. Onun Marx’ın ölümü üzerine söyledikleri kendisi için de geçerlidir: Adı ve eserleri yüzyıllar boyu yaşayacaktır. Geride bıraktığı eserleri devrimci proletaryaya ışık tutmaya devam edecektir.

 • Kızıl Bayrak yazıları
 • |
 • Güncel
 • |
 • 05.08.2020
 • 07:55

Anti-faşist mücadele ve komünistler - A. Eren

Tarihi gerçekler inatçıdır! Anti-faşist savaşta ve zaferin koparılıp alınmasında, ülke olarak Sovyetler Birliği’nin ve politik güç olarak dünya komünist hareketinin belirleyici rolü, tarihe altın harflerle kazınmıştır.

 • Kızıl Bayrak yazıları
 • |
 • Dünya
 • |
 • 08.05.2020
 • 11:20

Bu kriz de, bu kapitalist düzen de mutlaka yenilecek!

İnsanlığın, sonu gelmeyen krizlerle, savaşlarla, doğanın yıkımıyla, bu yıkımın tetiklediği salgınlarla yaşamını cehenneme çeviren bu düzenden kurtulabilmesi, işçi sınıfının tarihi rolünü oynayabilmesine, sosyalizm bayrağını yükseltmesine bağlıdır.

 • Kızıl Bayrak yazıları
 • |
 • Güncel
 • |
 • 04.04.2020
 • 21:41

Finlandiya’da Ocak 1918 Devrimi... Fin Sosyalist İşçi Cumhuriyeti

II. Enternasyonal’e mensup sosyal-demokrat partilerin tüm yapısal zaafları kendini Fin partisi ve dolayısıyla Fin Devrimi’nin seyri üzerinden de göstermişti. Programda “sınıf mücadelesi”, “sosyalizm için mücadele” vb. yer alıyordu. Ama pratikte uzun yıllar boyunca parti politikasına yön veren oportünizm ve parlamentarist budalalıktı. Sosyalizm hep uzak geleceğin bir sorunu olarak kalmıştı. SDP başından itibaren parlamenter yolla demokratikleşmenin yaşanabileceğine, diğer sosyal kazanımların da ancak böylece elde edilebileceğine inanıyordu. Özellikle parti yönetiminde etkili olan sağ kesim, devrim derinleştiğinde, parlamenter yolla elde edilen kazanımların da yitirileceği oportünist kaygısı ve korkaklığıyla hareket etti. Dolayısıyla, karşı-devrim ile devrim arasındaki sert mücadele, gerçekte örgütlü işçiler ve Kızıl Müfrezeler ile burjuva egemen sınıf arasında yaşandı. Parti önderliğinin bunda hemen hiçbir rolü olmadı. Olduğu kadarıyla da devrimin aleyhine oldu bu.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 09.02.2020
 • 16:27

Engels’in 200. doğum yılı… 2020 Friedrich Engels Yılı!

“Engels Yılı”nı bilimsel sosyalizmin yaratıcılarının dünya görüşlerine uygun tarzda kutlamak, eserlerini işçi sınıfının devrimci pratiğine ışık tutacak şekilde incelemeyi ve irdelemeyi gerektiriyor.

 • Kızıl Bayrak yazıları
 • |
 • Güncel
 • |
 • 28.11.2019
 • 09:02

İşçi sınıfı ve şovenizm... İşçi sınıfı hareketinin devrimci tarihinden öğretici notlar

Devrimci Marksizm, ulusal sorun ve sömürge sorununu soyut politik yaklaşımlar üzerinden değil, sosyal mücadelelerle, sınıfsal sorunla doğrudan ilişkilendirerek, ona bağlı kılarak ele almış, böylece gerçek devrimci çözüm yolunu göstermiştir. Ulusal sorunun sosyal muhtevasının öne çıkarılması, işçi sınıfının programatik perspektifi açısından temel önemdedir.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 03.11.2019
 • 19:44

Ölümünün 100. yılı: Emiliano Zapata 'Diz çökerek yaşamaktansa, ayakta ölmek yeğdir' - A. Eren

Zapata iktidardaki Porfirio Diaz rejimine karşı ortak mücadeleyi geliştirmek için diğer devrimci gruplarla ilişki kurar. Farklı amaçlar güden bu hareketlerin ortak paydası rejimin yıkılmasıdır. 1911’den itibaren güneyde savaşan köylü gruplarının komutanıdır. Dayandığı savaşçılar yoksul köylülerden ve yarı proleterlerden oluşmaktadır.

 • Haber
 • |
 • Güncel
 • |
 • 11.04.2019
 • 17:18

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti - A. Eren

Almanya’da Kasım Devrimi ile Macaristan Devrimi’nin yenilmesinin en önemli nedeni, sınıflar mücadelesinde sınanmış, ideolojik, politik ve örgütsel olarak bağımsız, sadece işçi sınıfı içinde değil diğer emekçi katmanlar üzerinde de etkili olan bir devrimci öncü partinin olmamasıdır. Lenin’in deyimiyle, saflarında Menşeviklerin, sosyal reformistlerin olduğu bir partinin devrimi başarması olanaksızdır.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 21.03.2019
 • 08:00