İzmir'de kurultay tanıtım toplantısı!

  • Arşiv
  • |
  • Eylem/Etkinlik
  • |
  • İst. İşçi Kurultayı
  • |
  • 23 Şubat 2013
  • 16:54

(23.02.13) - İzmir'de Nisan başında gerçekleştirilecek olan “İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği için Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı” çalışmaları kapsamında 23 Şubat Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantı öncesinde bir çok sendikal ve demokratik kitle örgütleri ve temsilcilerine davetiye bırakılarak kurultay tanıtım toplantısına çağrı yapıldı.

Saat 12.30'da başlayan toplantıda ilk olarak güncel siyasal gündemlere değinilerek, sermaye devletinin son süreçteki baskı ve terör uygulamalarına dikkat çekildi. ÇHD'li avukatlardan sonra, KESK'li kamu emekçilerine yönelik saldırıdan bahsedildi baskı ve terör ortamı yaratılmaya çalışıldığı ifade edildi. Böylesi bir süreçte, emperyalizme ve şoven histerilere karşı sınıfı birliğe çağıran bir kurultayı örgütlemenin önemine değinildi.

Daha sonra İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği için Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı deklarasyon metni bir tekstil işçisi tarafından okundu. Kurultayın amaç ve hedeflerinin anlatıldığı dekalrasyon şu çağrıyla son buldu:

Bu düşüncelerle toplayacağımız İşçilerin birliği halkların kardeşliği için Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı'na tüm sınıf kardeşlerimizi katılmaya, sözünü söylemeye, kurultay çalışmalarında bizzat yer alarak destek olmaya çağırıyoruz. Öyle ki kurultay salonlarımız emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı sınıfımızın birliği ve kardeşliğimizin gücüne sahne olsun. Sömürüsüz, eşit, özgür bir ülke ve dünya mücadelesi için atılan tok bir adım olsun.

“Özgürlük ve eşitlik beyannamesi”

Deklarasyonun ardından kurultay hazırlık komitesi adına bir konuşma gerçekleştirildi. Kurultayın ön sürecinin politik ve pratik ayağı hakkında bilgi verilen konuşmada bir buçuk aylık zaman diliminde, farklı araçlarla işçi ve emekçilerin kapısının çalınacağı ve emekçilerin emperyalist saldırganlığa karşı, ayrımcı-şoven politikalara karşı birlik ve kardeşlik zemininde buluşmaya, sınıf mücadelesine katılmaya çağrılacağı ilan edildi.

“Kurultayımız, emperyalist savaş, devlet terörü ve Kürt sorununda sınıfsal bir temelde işçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini örgütlemek için mütevazi bir adımdır” denildi.

Konuşmada süreç boyunca etkin bir araç olarak kullanılacak olan özgürlük ve eşitlik beyannamesine dair ise şunlar söylendi

Emekçi semtlerinden, fabrika kapılarına, tanıtım standlarından işçi toplantılarına Özgürlük ve Eşitlik Beyannamesi etrafında işçi ve emekçileri buluşturmak sermaye devletinin her türden azgınca saldırganlığını gösterdiği bu günlerde, temel görevimizdir. Kurultayımızı da aşan bir çalışmayla yaygın bir işleve sahip olduğunu düşündüğümüz özgürlük ve eşitlik beyannamesi, İzmirli işçi ve emekçilerin yanısıra, ilerici, demokrat, devrimci ve sendikal kamuoyuna da açılacak, ‘işçilerin birliği ve halkların kardeşliği’ temelinde bir dayanışma örülecektir”

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde, BDP İzmir İl Örgütü adına da söz alınarak, “Türkiye'nin güncel sorunlarını da işleyen bir politika izliyorsunuz. Çalışmalarınızdan ve mücadelenizden dolayı sizleri kutlar, desteğimizi esirgemeyeceğimizi bildiririz.” denildi.

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği için Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı tanıtım toplantısı son olarak kurultaya destek ve güç verme çağrısı ile son buldu.

Kızıl Bayrak / İzmir