Bölge Sağlıkçılar Meclisi Bursa'da toplandı

  • Arşiv
  • |
  • Eylem/Etkinlik
  • |
  • 23 Şubat 2013
  • 17:09

(22.02.13) - Bursa’da bugün Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde toplanan Bölge Sağlıkçılar Meclisi’nde sağlık hakkına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar ele alındı ve mücadele yöntemleri üzerine konuşuldu.

Bursalı sağlık emekçilerinin yanısıra Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir’den de katılım sağlanan toplantıda TTB Merkez Konsey Üyesi Beyazıt İlhan Kamu Hastene Birlikleri Yasası ve Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Devlet hastanelerinin kapatılarak entegre hastaneler yapılacağını, bunlara devlet tarafından doluluk garantisi verileceğini ve kapatılan hastanelerin şirketlere verileceğini dile getirdi. Bu devasa şehir hastanelerinde çalışacak binlerce kişinin işyerine gelmek için kullanacağı servisten, çocuklarını bırakacakları kreşlere kadar her yerin ticari alan olacağını, morgdan gasilhaneye kadar birçok alanın şirkete devri mümkün ticari alan olacağını söyleyen İlhan, hemşireden ebesine doktoruna kadar tüm çalışanların taşeron işçisi haline getirileceğini sözlerine ekledi. Yurtdışından örnekler vererek sunumunu güçlendiren İlhan İngiltere’de kirasını ödeyemeyen 2 hastanenin hekimler ve hemşireler dahil bin kişiyi işten çıkardığını belirtti.

Bu sunumun ardından ara verildi ve ikinci bölüm mücadele hattı üzerine yapılan konuşmalarla sürdü. Bu bölümde Eskişehir,  Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’dan SES, TTB ve Dev Sağlık İş üyesi emekçiler konuştu. 

Sağlık mücadelesini işyerlerine götürmekte sorun yaşadıklarını belirten konuşmacılar, özellikle Tıp Bayramı haftasında yürüyüşler ve iş bırakma eylemleri yapılması yönünde öneriler getirdiler. Kendi alanlarında çalışma deneyimlerini paylaşarak işçi sendikaları, diğer meslek örgütleri ve halkın haklarını savunanlarla birleşmek gerektiğinin altını çizdiler.

Kızıl Bayrak / Bursa