Siyah perde, beyaz tabure ve inançlı direnişçiler…

SML ve Sinbo yönetimi siyah perde çekerek içerdeki işçilerle dışardaki işçilerin iletişimini kesmeye çalıştığı ilk andan itibaren direnişçiler yeni adımlarla bunu boşa düşürdüler.

  • Mücadele postası
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 05 Nisan 2021
  • 20:46
ikon

Siyah perdeye çözüm, beyaz tabure oldu. Görünen o ki beyaz tabure siyah perdeye galip gelmiş durumda. İki sınıfın iki çözümü olarak karşımıza çıkan bu denklemin çözücü etkeni ise direnişçiler, talepleri ve haklılıklarından aldıkları güçtür.

Siyah perde!

Sinbo ve SML direnişçileri haklı talepleri için mücadeleye başladıklarında SML yönetimi içerdeki işçilerle, dışardaki işçilerin iletişimini kesmek için çeşitli saldırılara başvurdu. Aynı saldırıları Sinbo yönetimi de devreye soktu. Hayata geçirdikleri kirli, ahlaksızca saldırılardan yanıt alamayanlar her geçen gün daha aciz duruma düştüler. Bunun son örneği ise siyah perde oldu. İlk olarak SML yönetimi direnişçilerin iş çıkışı arkadaşlarıyla iletişim ve göz teması kurmasını engellemek için fabrika parmaklıklarını siyah perde ile kapladılar. Böylece dışarıya ve içeriye mesaj vermek istediler. Vermek istedikleri mesaj direnişçilerin iradesini zayıflatmak bir yana, acz içindekilere karşı öfke ve kararlılığı artırdı. Aynı yolu SML’nin ardından Sinbo yönetimi de devreye soktu. 

Beyaz tabure!

Direnişçi işçiler tüm yaratıcılıkları ile saldırılara yanıt ürettiler. Bu yanıtları bazen basit fakat etkili araçlarla verdiler. Bir taburenin direnişte ne kadar özel bir rol oynayabileceğini SML ve Sinbo direnişçileri göstermiş oldular. SML ve Sinbo yöneticilerinin direnişi zayıflatmak ve kırmak için etkili bir yol olduğunu düşündükleri siyah perde ile parmaklıkları kapama çabası, bir beyaz tabure ile boşa düşürülünce yeni bir hayal kırıklığı yaşadılar. Onlar bu kadar basit bir yolla “yaratıcı” çözümlerinin boşa düşürüleceğini, hatta siyah perdelerinin direnişçilerin inancını ve iradesini artıracağını herhalde düşünmemişlerdi. 

Perde, tabure ve iki sınıfın mücadelesi!

SML ve Sinbo yönetimi siyah perde çekerek içerdeki işçilerle dışardaki işçilerin iletişimini kesmeye çalıştığı ilk andan itibaren direnişçiler yeni adımlarla bunu boşa düşürdüler. Perde ve tabure direnişçilerle sermayedarlar arasındaki sınıf mücadelesinin simgeleri haline geldi. Bir yanda işçilere açlık, yoksulluk, geleceksizlik sunan, karlarına kar katanlar, diğer tarafta ise hakları ve gelecekleri için direnenler, direnişlerini tüm sınıf kardeşleri adına yürütenler vardı. Bugünün koşullarında küçük ama işçi sınıfına yol göstermesi açısından anlamlı olan direnişler, sermayedarların gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Sinbo ve SML yönetiminin siyah perdelerini basit bir taburenin üzerine çıkarak aştılar. Arkadaşlarına seslenmelerini ve onlarla göz teması kurmalarını engellemeyi amaçlayan kirli hesapları boşa düşürdüler. Sinbo ve SML’de mücadelenin yeni görünümü perde ve tabure üzerinden cisimleşmiş bulunuyor. Tarihsel deneyimler simgelerin gücünü fazlasıyla göstermiş bulunuyor. Bu simgeler her dönem değişse de her sınıfın simgesi onun çıkarının cisimleşmiş görünümü oluyor. Siyah perde ile simgelenen SML, Sinbo yönetimlerinin karşısında, beyaz tabure üzerinden seslenişini aralıksız sürdüren direnişçiler şahsında işçi sınıfının sesi her zamankinden gür yükseliyor.

Siyah perdeye karşı beyaz taburenin mücadelesini güçlendirmeliyiz!

SML ve Sinbo’da süren mücadele, pandemi ve kriz koşullarında, azgın devlet terörü altında işçi sınıfının temel talepleri için verilen bir mücadeledir. Direnişçiler kendi sınıfları adına inanç ve kararlılıkla mücadeleyi büyütüyorlar. Bu direnişlerin gücü, direnenlerin iradeleri ve sendikalarının sınıfa karşı sınıf tutumu ile hareket etmesinin yanında, sınıf dayanışmasından da geliyor. Bu nedenle, tüm işçiler, emekçiler, ilerici kurum ve kuruluşlar siyah perdeye karşı beyaz taburenin direnişini kendi direnişi olarak görmeli ve kazanması için dayanışmayı büyütmelidir.

E. Duman