Greif işçilerinden DİSK yöneticilerine uyarı!

Fabrika işgal eyleminde bir ayı geride bırakan Greif işçileri, görevlerini yapmayan DİSK ve DİSK/Tekstil yönetimini uyardı. “DİSK göreve Ünsa greve!” başlıklı bir açıklama yayınlayan işçiler, sendika yöneticilerini eylemli bir mücadele programı açıklamaya ve Greif’e ait Ünsa fabrikasında da dayanışma grevi örgütlemeye çağırdılar.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 10 Mart 2014
  • 14:44

Sendika yöneticilerinin görevlerini yapmak yerine kendilerini oyalamaya çalıştığını belirten Gerif işçileri, destek çağrısıyla imza kampanyası başlattılar. İşçileri, ilerici ve devrimci kamuoyunu, DİSK ve Tekstil Sendikası’nı görevlerini sorumluluklarına sahip çıkmaya çağıran imza kampanyasına destek vermeye çağırdılar.


İşgalci Greif İşçileri imzasıyla yayınlanan duyuruyu ve imza metnini yayınlıyoruz...

DİSK göreve, ÜNSA greve!

Direnişimiz 1. ayını geride bıraktı. 10 Şubat'ta başlattığımız direnişimiz kararlılıkla sürüyor. Toplu sözleşme sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işgal eylemimizi başlattık. Bölüm ve fabrika komitelerine dayalı bir işleyişimiz var. DİSK ve bağlı sendikaların tüzüğünde yer alan “Söz, yetki, karar işçilerindir” ilkesi bizim direnişimizde vücut bulmuştur. Bu adımla DİSK'in varlık nedeni olan taban inisiyatifini ve fiili-meşru mücadele anlayışını hayata geçirdik.

DİSK başta olmak üzere sendikalardan da bu nedenle destek görmedik. Bize her seferinde yasal süreci bekleseydiniz dediler.

Bizler biliyoruz ki, mevcut yasalar çerçevesinde işçi sınıfı adına hak alma mücadelesi yürütülmez, grev yapılmaz. Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen “grev”lere bile bakılsa ne demek istediğimiz anlaşılacaktır.

Diğer yandan GREIF'ta sadece kadrolu işçiler yetki aldı. 44 taşerona bölünmüş taşeron işçisi kardeşlerimizin yetki alması zor, neredeyse imkansızdı. Yasal süreci beklemiş olsaydık bizi taşeron ve kadrolu olarak bölenlerin oyununa gelmiş olurduk. Bize ilk başta dedikleri gibi “taşerondan size ne, siz sözleşmenizi yapın gidin” diyeceklerdi. Taşeron kardeşlerimizle bizi parçalayıp aramıza setler çekeceklerdi. Biz bu oyunu bozmak için taşeron kadrolu, yetkili yetkisiz ayrımı yapmadan işgale başladık. Patronlar düzeninin bir yandan hak verirken diğer yandan kullanılmasını engelleyen yasalarını bir kenara ittik. İşçi sınıfının mücadele yasalarını referans aldık. Zaten DİSK de fiili mücadelenin ürünü olarak kurulmamış mıydı.

Fakat bugün DİSK'in tepesindeki anlayış direnişimize halen daha sahip çıkmış değildir.

Bizim basıncımızla işgal eylemimizin 10. gününde DİSK Yönetim Kurulu Hadımköy'deki fabrikamıza göstermelik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten sonra hiçbir adım atmamaları üzerine DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile görüştük. DİSK ve DİSK/Tekstil yöneticileri ile başkanlar kurulu öncesinde görüşme kararı aldık. Görüşmede DİSK ve DİSK/Tekstil'in direnişimiz karşısındaki sessizliğini bozmasını ve eylemli bir program çıkarmasını istedik. Fakat onlar, işgal eylemimizi sorgulamaya kalkıştılar. Bu görüşmelerden de hiçbir eylemli program çıkmadı.

Gelinen aşamada DİSK ve DİSK/Tekstil yöneticileri direnişimiz karşısındaki suskunluklarını koruyor.

DİSK ve DİSK/Tekstil yönetimini göreve davet ediyoruz!

Buradan DİSK ve DİSK Tekstil yöneticilerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Görevlerinizi yerine getirin. DİSK'in mücadeleci değerlerini yaşatan direnişimizin karşısında değil yanında olun. DİSK ve DİSK/Tekstil yönetimi direnişimiz karşısında DİSK'in mücadele değerlerine yakışmayan tutumlarından vazgeçmelidir. Direnişimize zoraki yaptıkları ziyarette DİSK ve DİSK/Tekstil yönetimine sunduğumuz mücadele talepleri orta yerde durmaktadır. Bunlar dikkate alınmalıdır. GREIF'ın bünyesinde bulunan ve DİSK/Tekstil'de örgütlü ÜNSA fabrikası greve çıkarılmalıdır. Direnişimizle eylemli dayanışma programı oluşturulmalıdır. Program, kamuoyuna duyurulmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir. DİSK ve DİSK/Tekstil'i bir kere daha sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Duyarlı kamuoyunu aşağıda sunduğumuz metne imza atarak DİSK ve DİSK Tekstil yönetimini göreve çağırmaya davet ediyoruz.

İletişim bilgileri

Engin YILGIN: 0542 650 65 25 - 0539 414 35 45E -

mail: greifiscileri@gmail.com Facebook: greif isgal grev direnis

Adres: Yeşilbayır Mah., Hadımköy İstanbul Yolu Cad., No: 59 Arnavutköy-İstanbul

İŞGALCİ GREİF İŞÇİLERİ

DİSK ve DİSK Tekstil yönetimini göreve davet ediyoruz!

DİSK ve DİSK/Tekstil yönetimini GREIF işçilerinin işgali karşısındaki kabul edilemez tutumlarından vazgeçmeye davet ediyoruz. GREIF işçileri işçi sınıfının örgütlenme ve hak alma mücadelesinin önündeki engelleri fiilen aşmışlardır. DİSK'in mücadele tarihine ve değerlerine uygun adımlar atmışlardır. Taban iradesi oluşturarak söz, yetki, karar hakkını kullanmışlardır. Patronlar düzeninin yasalarını bir kenara itmişlerdir. GREIF işçilerinin attığı bu adımlar sınıf hareketi için önemlidir. Başta DİSK ve bağlı sendikalar olmak üzere bütün ilerici sendika ve kurumlar bu adımı desteklemeli GREIF işgalinin kazanması için sorumluluklarını yerine getirmelidir. DİSK ve DİSK Tekstil'i, GREIF işgali karşısındaki kabul edilemez sessizliğini bozarak eylemli mücadele programı açıklamaya davet ediyoruz. GREIF direniş ateşini başta ÜNSA olmak üzere DİSK'e bağlı bütün işyerlerine yayarak sınıf dayanışmasını ve eylemli dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz.

DİSK'in mücadele değerlerine sahip çıkmak, bugün için GREIF'le eylemli dayanışmayı büyütmekten geçiyor. Bunun için başta DİSK ve DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası olmak üzere bütün sınıf örgütlerini göreve çağırıyoruz.

BURADAN İMZA KAMPANYASINA ULAŞABİLİR, DESTEK İÇİN İMZA ATABİLİRSİNİZ!