Genel-İş üyesi işçilerden işyerlerinde 1 Mayıs eylemleri

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi işçiler pek çok şehirde işyerlerinde eylemler yaptı, 1 Mayıs bildirileri okuyarak taleplerini haykırdı.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 28 Nisan 2021
  • 17:16

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi işçiler pek çok şehirde işyerlerinden seslendi. 1 Mayıs bildirilerinin okunduğu eylemlerde talepler bir kez daha yinelendi.

Balıkesir’de bildiriyi okuyan işçiler pandemi döneminde herkes eve kapanırken işçilerin çalışmak zorunda bırakıldığını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Zor günlerden geçiyoruz. Emeğin baskı altına alındığı, sefalet ücretlerinin dayatıldığı, sendikal hak ve özgürlüklerin saldırıya uğradığı, işsizliğin rekorlar kırdığı, demokratik kazanımlarımızın yok sayıldığı, sosyal devlet mekanizmalarının yetersiz kaldığı, ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü bir dönemdeyiz. Ama eşitlikten, emekten yana demokratik bir ülke yaratma mücadelemizden vazgeçmiyoruz.”

Mersin Büyükşehir Belediyesi evde sağlık hizmetlerinde çalışan işçiler okudukları bildiride 1 Mayıs’ta yitirilenleri andı ve şunları ifade etti:

“1 Mayıs’ta işçi sınıfı mücadelesinde yitirdiğimiz bütün sınıf kardeşlerimizi, ülkemizde işçi sınıfına önderlik eden Abdullah Baştürk ile Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz.”

İzmir’de Büyükşehir Karşıyaka, Bayraklı belediyelerinde ve Eşrefpaşa Hastanesi’nde bildiri okuyarak eylem yapıldı. 

Karşıyaka Belediyesi işçilerinin 1 Mayıs’ta yitirilenleri anarak başladığı eylem konuşmalarla devam etti. İşyeri temsilcisi yaptığı konuşmada şunları ifade etti: 

“Sermayenin ve patronların çıkarları için, akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına olursa olsun ‘çarklar dönecek’ inadıyla, insan yaşamını piyasaya kurban eden bir anlayışla ve aşı tedarikindeki başarısızlıkla göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz. Böyle salgın mücadelesi olmaz’ diyor ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz.” Pandemi sürecinde sınıfsal eşitsizliklerin yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de derinleştiğini belirten temsilci, “eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağımız yeni bir toplumsal düzen kurmak ellerimizdedir. Umut yan yana.”

Marmaris Belediyesi işçileri taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Doğa talanı ve sömürüsüne son!
Herkese ücretsiz ve evrensel aşı hakkı. İşe gitmek zorunda olan tüm işçilere öncelikle ve hızlı aşı hakkı.
Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yakışır iş geliri hakkı.
Eşit işe eşit ücret!
Savaşsız şiddetsiz bir yaşam!
İstanbul Sözleşmesi uygulansın!
Covid19 meslek hastalığı sayılsın!
İşsizlik fonu yağmasına son!
Asgari ücretten alınan vergiler düşürülsün.”

Çanakkale, Samsun, Muğla Milas’ta işçiler “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları ile eylemler yaptı.

Kırklareli’nde bildiri okuyarak eylem yapan işçiler “İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için 1 Mayıs’ta umut yan yana” dedi.

Edirne Belediyesi’nden seslenen üyeler işsizlik sigortası fonundan patronlara yapılan teşvikin durdurulmasını talep ederek “Günde 50 lirayla yaşanmaz. Ücretsiz izin dayatmasına son verilsin. İşçiden alıp patrona vermekten vazgeçilmelidir. Fonun yağmasına karşı 1 Mayıs’ta umut yan yana” dedi.