Ümraniye’de “Ekim Devrimi ve kadın” semineri

Ümraniye’de “Ekim Devrimi ve kadın” konulu seminer gerçekleştirildi.

  • Haber
  • |
  • Kadın
  • |
  • 22 Ekim 2017
  • 19:00

Ümraniye BDSP’nin çağrısıyla bir araya gelen emekçiler bu sabah kahvaltıda buluştu. Kolektif olarak hazırlanan kahvaltının ardından seminere geçildi.

Seminer Avrupa ve Rusya’da Ekim Devrimi’nin ön yıllarında verilen mücadele, kadınların toplumsal ve siyasal yaşamdaki konumları anlatılarak başladı. Çarlık Rusya’sındaki gericiliğe ve sömürü koşullarına karşı mücadelenin nasıl güçlendirildiği anlatıldı. Kadın işçilerin örgütlenmesinde Bolşevik Parti’nin rolüne ve sosyalizm mücadelesinde de kadınların konumuna değinildi. Sosyalist Ekim Devrimi sonrasında işçi ve emekçi kadınların yaşadıkları sorunların nasıl çözüldüğü ve devrim topraklarında kadınların siyasal yaşama nasıl katıldıkları örneklerle anlatıldı. Eğitimden çocuk sorununa, eşit işe eşit politikasından ekonomik kültürel değişime kadar devrimin yakıcı sorunların çözümünün ön koşulu olduğuna dikkat çekildi. Sunumun ardından forum bölümüne geçildi.

Bu bölümde güncel süreçte yaşanan kadına yönelik şiddet, taciz, müftülük yasası, ücret sorunu gibi sorunlar karşısında mücadele hattının ne olması gerektiğine dair vurgular yapıldı. Çözümlerin bireysel değil, toplumsal olması ve örgütlülüğün önemine dair canlı tartışmalar yapıldı. Sınıf mücadelesinin sorunların çözümü için tek kurtuluş olduğuna değinildi. Canlı sohbetin ardından seminer bitirildi. Seminerde 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan etkinliği birlikte örgütleme ve güçlendirme çağrısı yapıldı.

Kızıl Bayrak / Ümraniye