Tuzla’da “Ekim Devrimi ve kadın” semineri

Sınıf devrimcileri İstanbul Tuzla’da “Ekim Devrimi ve kadın” konulu seminer düzenledi.

  • Haber
  • |
  • Kadın
  • |
  • 28 Ekim 2017
  • 18:04

Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle Tuzla BDSP’nin çağrısıyla “Ekim Devrimi ve kadın” konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde ilk olarak 1905 Devrimi’nden Şubat Devrimi’ne ve oradan da Sosyalist Ekim Devrimi’ne giden süreçte işçi ve emekçi kadınların rolüne değinildi. Bolşevik kadın önderlere de vurgu yapılan toplantıda, Bolşevik Parti’nin kadın kadrolaşmasına verdiği önemin altı çizildi.

Ekim Devrimi’nin ardından işçi ve emekçilerin, özelde de emekçi kadınların kazanımları tartışıldı, Lenin’in emekçi kadınları kazanmadan sosyalist inşanın tam olarak gerçekleşemeyeceği yönündeki vurguları aktarıldı.

Seminerin ikinci kısmında günümüz Türkiye’sinde dinsel gericilik ve bunun toplumsal yaşamdaki karşılıkları tartışıldı. Bu kapsamda yoğunlaşan kadın cinayetleri, yozlaşan insan ilişkileri ve bunlarla mücadele yöntemleri tartışıldı. Çarlık Rusya’sı üzerinden örneklenen tartışmalarda Rusya coğrafyasındaki Doğu toplumlarının gericiliğinin sosyal uyanış ve devrimle kırılabildiği vurgulandı. Türkiye’den verilen örneklerde ‘60’lı ve 70’li yıllarda yükselen sınıf hareketi ve sosyal mücadelenin işçi sınıfı içindeki gericiliği kırdığı ancak ’80 darbesinin ardından her türden burjuva gericiliğinin bilinçli bir şekilde kitlelere yedirildiği konuşuldu. Türkiye’de bugün mevcut olan gericiliğin de ancak sosyal mücadelenin gelişmesine koşut olarak kırılabileceği vurgulandı.

Etkinliğin yapıldığı salona “Helin Palandöken’i unutmayacağız… Yaşamak için sosyalizm!” şiarlı ozalit asıldı.

Kızıl Bayrak / Tuzla