Sinan yoldaş kavgamızda yaşayacak!

Enternasyonal EKK olarak bizler yoldaşımızın yolundan yürüyecek, her türlü sömürü ve baskıya karşı devrim ve sosyalizm mücadelesini yükselteceğiz.

  • Haber
  • |
  • Kadın
  • |
  • 08 Ekim 2018
  • 06:30

Türkiye işçi sınıfı, devrimci hareketi ve Türkiye halkları kalbi hep devrim ve sosyalizm için atan bir önderini, bir devrim işçisini yitirdi.

Sinan yoldaş, devrim ve sosyalizme sarsılmaz inancın ve partisine sonuna kadar bağlılığın cisimleştiği bir öndere ve devrim işçisine, yani tam da kendisine yakışır bir anmanın ardından, yoldaşları, devrim dostları, devrimci dostları tarafından, o hiç elinden düşürmediği orak çekiçli bayrağına sarılı olarak, kızıl karanfiller, sloganlar ve alkışlar arasında ülkesine gönderildi.

Doğup büyüdüğü, devrimci mücadeleye atıldığı, örgütlü mücadelesini sürdürdüğü, uğrunda hapislerde yattığı topraklarda bugün yoldaşları, ailesi, dostları arasında, sloganlar, kızıl bayraklarla sonsuzluğa uğurlandı.

Bizler, Enternasyonal Emekçi Kadın Komisyonu olarak Sinan yoldaşımızın fiziken aramızdan ayrılmasının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sinan yoldaş, yurtdışında işçi ve emekçi kadınların örgütlenmesine, onların mücadeleye katılmasına, devrimcileşmesine her zaman özel bir çaba harcayan, onu hep iş edinen ve bunda ısrar eden bir devrimci önderdi. Enternasyonal EKK’nın oluşturulmasında özel bir emeği olduğu gibi, çalışmalarının da hep takipçisi oldu.

“Ben sizden daha fazla kadınım!” derdi gülerek. Toplantılarımız ve bültenlerimiz onda hep büyük bir heyecanla karşılanır, bunun haberini yazmamız konusundaki ısrarından hiç vazgeçmezdi. Onu Yazaki tekelinin önündeki gösteride de görürdünüz, 8 Mart’a çağrı için bir sokakta kurulan stantta bizlerle birlikte bildiri dağıtırken de.

Sinan yoldaşımız, artık fiziken aramızda değil.

Enternasyonal EKK olarak bizler yoldaşımızın yolundan yürüyecek, her türlü sömürü ve baskıya karşı devrim ve sosyalizm mücadelesini yükselteceğiz.

Sinan yoldaşımıza, önderimize, kendimizi örgütlemek, kadın işçi ve emekçileri örgütlü mücadeleye katmak konusunda ayrıca borcumuz var.

Sinan yoldaş ölümsüzdür!

Enternasyonal EKK
7 Ekim 2018