Esenyurt’ta “Ekim Devrimi ve kadın” semineri

Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle yapılan seminerlerin üçüncüsü olarak Esenyurt'ta “Ekim Devrimi ve kadın” konulu seminer düzenlendi.

  • Haber
  • |
  • Kadın
  • |
  • 18 Ekim 2017
  • 06:35

Esenyurt BDSP, Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle “Ekim Devrimi ve kadın” konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Seminer, Çarlık Rusya’sında kadının konumu üzerinden bir sunumla başladı. Avrupa’daki kadın hakları ile kıyaslanarak Çarlık Rusya’sında kadının adeta yok sayıldığı örneklerle aktarıldı. Devrimin kadınlara kazandırdığı haklar üzerinde durulurken, sözde ‘en ileri’ demokrasilere sahip Avrupa devletlerinin bile kadınlara veremediği hakları Ekim Devrimi’nin birkaç haftada verdiği vurgulandı. Ardından, Bolşevik Parti’nin kuruluşu, parti içinde ve devrimde kadın militanların oynadığı rolün anlatılmasıyla sunum devam etti. Sunumda, Bolşevik Parti’nin kuruluşu, bu tarihten Ekim Devrimi’ne, devrimden 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’na ve sonraki sürece kadar dönem ele alındı.

Sunumun ardından soru-cevap ve tartışmalara geçildi. Canlı tartışmalar yaşanan bu bölümde, Çarlık Rusya’sında özgün bir kadın mücadelesinin göze çarpmadığı vurgulandı. Avrupa’da kadın mücadelesinin daha ileri olduğu ve bu nedenle Rusya’daki kadınlardan daha fazla haklara sahip oldukları ifade edilerek, bunun kapitalizmin gelişmesi ve kadının üretimdeki rolüyle de bağlantısı vurgulandı. Bolşevik Parti’nin kadın-erkek eşitliği üzerinden yürüttüğü politikanın devrimi bu yönden de güvencelediği söylendi. 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda SSCB’de 25 milyon insanın hayatını kaybetmesinin kadın haklarına etkisi ve bu dönemki kürtaj tartışması üzerinde duruldu. Devrimden sonra Bolşevik kadınların Sovyet Rusya’sının her yerine dağılarak, buralardaki kadınların örgütlenmesindeki fedakarlıkları, karşılaştıkları zorluklar ve saldırılar aktarıldı. Devrimden önce ve devrimden sonra kadının üretimdeki yeri, rolü ve üstlendiği meslekler, kadının üzerinden toplumsal işlerin alınmasıyla kadının ortaya çıkan üretkenliği ile sosyalizmin kadına verdiği değer ayrıntılı örneklerle aktarıldı. Kapitalizmin bugün bile çözemediği kadın sorununa dair, Ekim Devrimi’nin birkaç haftada attığı köklü adımlara dikkat çekildi.

Tartışmaların ardından seminer, Ekim Devrimi’nin 100. yılında bütün çalışma ve yaşam alanlarında sosyalizm propagandası yapmanın önemine dikkat çekilerek, tüm işçi ve emekçilere, emeğin ve insanlığın kurtuluşu mücadelesine katılma çağrısını yaygınlaştırma vurgusuyla sona erdi.

Kızıl Bayrak / Esenyurt