“Zor dönemlerin devrimci özünü açığa çıkarmalıyız”

Almanya’daki uğurlama töreninde Proleter Devrimci Duruş’un sunduğu mesaj…

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 11 Ekim 2018
  • 12:45

Ekim Hareketi ve TKİP’nin kurucularından Teslim Demir (Sinan) arkadaşımızı 29 Eylül 2018 tarihinde kaybettik. Ömrünün neredeyse tamamı devrim ve sosyalizm davasında geçmiş ve bu davada adı gibi demirleşmiş biri olarak, hastalığı onu teslim almak istediğinde bile son nefesine dek direnmiş Teslim Demir artık aramızda değil. Ancak yoldaşları ve dostları, işçi sınıfı ve emekçiler onu sonsuzluğa dek yaşatacaklardır. Böylece, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ömrünü ortaya koyan tüm ölümsüzlerimiz gibi Teslim Demir de geleceği ören her çabanın her saniyesinde nefes alacak ve yeniden çoğalacak.

Teslim Demir gibi zor dönemlerin devrimci özünü açığa çıkarmak zorundayız. Bir amaç uğruna harekete geçmek yoksa umut da yoktur. Dünyayı değiştirme amacımızı sürdürecek, umudu hep canlı tutacağız. Devrimin ilerlemesi durdurulamayacak; biz KAZANACAĞIZ.

Teslim Demir ölümsüzdür!

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Proleter Devrimci Duruş