Zafere on yıldız...

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 25 Eylül 2014
  • 22:57

I

Direniş ateşinde tutuştu

              sararan dalları Eylül’ün

                   Ve yaprakları yağdı geceye

                          Ekim’in kalbinde göveren

                                                 kızıl gülümün

Kuzguni yelelerini savurup da

                             o yağız atlar

                                      süzüldüler dörtnala...

Geceydi

            ve onlar

                  kara bir gecedeki

                          yıldızlar kadar çoktular

Gözleri

         iki yürek

                   iki cenk

                            iki sevi...

Buruşan ruhunda zamanın

                   gün yüzlü çocuktular...

II

Bir civan yiğitti Habip

Yaşamın alnında uzayan

                 kalabalık bir çizgi

                                      kararlı,

                                           derin...

Ve cengaver bir proleter

                           köpüğünde

                                 o şarabi düşlerin

Çakır gülüşü

           Karakoçan göklerinden damıtılmış

                           ferah bir türkü

                               öylesine berrak,

                                                   coşkun,

                                                        sevecen...

Ekim’in saçlarında

              kumral bir rüzgardı esen

                           Munzur eteklerinden

Ve özgürlük

         saf,

             tortusuz...

                  Parti’nin bayrağında

                                 dalga dalga büyüyen

Tanıktır hücreler,

             işkence tezgahları

Asla eğilmemişti başı

              de ki, çelikten yoğrulmuştu gövdesi

                                                        Habip yoldaşın

Atıldı en öne

           duvarlar

                demir kapılar tanık

Kor çelikten bir ırmak gibi aktı

                                   ateşinde kavganın

III

Her dem sevdalı

              ve her an ayaklanmaya hazır

                                  bir yorulmaz yürekti

                                          Ümit yoldaşın yüreği

Sesinde yıldızlar terleyen

                   bir çatal yürek

                                zifiri mavi

Gözbebekleri

               iki sıcak

                   iki güneş damlası

                           tanyerinin namlusuna sürülmüş

                                                               iki dal mermi...

Genç önderiydi Parti’nin

Kavganın güleç yüzlü militanı

Öfkesi

        alnının altında

                    erimiş metalden bir okyanustu

                                      ve bir yanardağın derinliklerinden gelirdi

                                                                                         kahkahaları

Aykırı çiçeklere benzerdi sonra

Kayanın yüzünde açan

                           inatçı

                              direngen

Bir top ateş dikeni kimi zaman

                          kimi zaman bir tutam çiğdem

                                                        ve en çok da

                                                                 bir kızılca karanfildir o şimdi

                                                                                    zafer çelengini süsleyen

IV

Ankara’da uykular kıpır kıpır

Ankara’da

           Spartaküs kışkırtıyor

                           rüyalarını uykuların

Ve yüreklerin tellerinde

                    kırılan parmakları dolaşıyor

                                                   Jara’nın

Ankara’da vakit gece yarısı

Ankara’da

            Fuçik’in destanlaşan imgesi

                                    kırıyor gecenin kilidini

Ve Robson’un şarkıları ayartıyor

                                   kentin sessizliğini

Ankara’da sokaklar nefes nefese

Sağrıları ter içinde

                  kızıl atlılar geçiyor

                                  sokaklarından Ankara’nın

Atlılar...

         ‘Atları rüzgar kanatlı’ atlıları

                                          Nazım’ın

Ankara’da bir hayalet dolaşıyor

Yaşmakları kan oyalı anaların

                              puslu gözlerine

                                             ışık üflüyor

                                                   yıldız tozlarından

Çiçeklerini suluyor

                 çoğul sevinçlerin(152)

Kızıl afişlerle donatıyor duvarları

Fabrika çıkışlarında

                    bildiri dağıtıyor işçilere

Gençliğin kanını tutuşturuyor

                               bir bakışıyla

Ekmek, gül ve hürriyet günlerini anlatıyor

                                                otobüs duraklarında

                                                                      insanlara

V

Neyi simgeliyor

                  sahneye düşen kırmızı ışık,

                                    sinsice parlaması bir an

                                                oyun boyunca duvarda asılı duran

                                                                     kabzası yakut kakmalı bıçağın.

Birdenbire susuvermesi müziğin

                           ve karanlığın ağzında

                                         derin bir mağara gibi

                                                      uzadıkça uzaması sessizliğin,

                                                                             neyi anlatmaya çalışıyor?

Ya neyi haber veriyor

                        bu sirenler,

                                bu postallar,

                                            telsiz sesleri,

                                                           ateş,

                                                                duman?

Ya bu kan?

           Buruşturan kimdir

                             sevincini göklerin

Kimin kanlı elleridir

                   sabahın ak gerdanında

                                        onursuzca dolanan?

Sorular

           sorular...

Sorular

          durgun sulara atılan

                               çakıl taşları

Kirpiklerin gölgesinde

                         mor halkalarla çoğalıyor

                                                      yanıtı soruların

Sorular duvarlara çarpıp geri dönüyor

                                                 kapısında Ulucanlar’ın

VI

Şafak söküyor

                 gökyüzünün gönderine çekilmiş

                                                   kızıl bir bayrak gibi

Saatler ileri alınıyor Ulucanlar’da

                                  “İleri, hep ileri”

On’ların elleri kuruyor saatleri

Cesareti kamçılıyor rüzgar

Yoldaş merhabalarını taşıyor

                                barikatların

Şarkılarını söylüyor

                     omuz omuza savaşan

Komün’ün

           İspanya’nın

                      Küba’nın

Duvarlarına Ulucanlar’ın(154)

                     -ki yıkılmaya mahkumdur onlar-

                                              aydınlığı vuruyor şanlı Ekim’in

Ve koğuşlarında

               çekik gözlerinde zafer parıltılarıyla

                                               dolaşıyor Ulyanov yoldaş

“Buz kırılmıştır”

                   diyor

                       “Yol açılmıştır”

                                       Herşey yeni Ekimler için!

Gün ağarıyor...

               Ulucanlar’da

                          direnişi selamlıyor güneş

Hamburg’un

                Liverpool’un

                              Viborg’un

                                       ruhunu selamlıyor

Anısını selamlıyor

                     İbo’nun

                                Denizler’in

                                             Kızıldere’nin

Ve bir kez daha

                    “Her şey devrim için”

                                     diyor kavga dostları

                                                    “Her şey yeni Ekimler için”

                                                                                 “No passaran”

Bir şiirin en tutkulu dizelerinde akıyor

                                               Ulucanlar’da zaman(155)

VII

On’lar on yeni ustası

                     devrime uzanan yolun

İnançla döşedikleri taşlar

                       mihenk taşları olacak

                                             kavgamızın

Ve yüreğimizdeki umut

                         Sınırsız topraklara yol olan

                                                    ayak izleriyle çoğalacak

                                                                                    onların

On’lar on yeni yara göğsümüzde

Zaptettikleri şafak

                     zaferler takvimimizde

                                               son yaprak

Acı içinde değil

                  gururla

                          kıskanarak

                                       anımsayacağız yüzlerini

Ve seslerimize katıp gözlerini

                                  aydınlık şarkılar söyleyeceğiz

                                                                  yıldızlara bakarak

On’lar on yeni meşale ellerimizde

                                  on yenilmez savaşçı

                                                    devrime adanmış on ömür

Yoldaşlarımız...

Adları;

           Habip, Ümit

Adları;

          Abuzer, Mahir, İsmet, Önder

Adları;

         Halil, Aziz, Ahmet ve Zafer

Adlarını taşıyacak çocuklarımız

VIII

İncecik bir diken battı kalbimize

                                  her ölüm haberinde

İçimizde usul usul kanadı

                               gülün kokusu

Kaldırıp başımızı

                     gözlerimizdeki uçurumlardan

                                                           baktık gökyüzüne

On yıldız yerinde yoktu

Taradık gecenin saçlarını

                               arasında kayıp yıldızları aradık

                                                                   Her yıldız bir can

Göktaşları mıydı akan boşlukta

                                   anaların göz yaşları mıydı

Gelinlerin ağıtları mıydı

                            kuşlar mıydı

                                            güneye uçan

Eylül müydü

                  kirpiklerimize dolanan bulutlar mıydı hüzün

Yarım kalmış bir şiir miydi ay sondördün

Döktü yüzünü

                  kararan sularına ömrümüzün

Ömrümüz ki;

                 16 saattir kalkmamış

                                        tezgah başından(157)

                                                           alnından damlayan ter

                                                                                zehir gibi akıyor

                                                                                                   kan kokan kadehlerine                                                                                                                            bezirganların

Ömrümüz ki;

             çocuk gözlerinde uyku

                                          tatili özlüyor

                                                         tornada

                                                                  bakışında büyüyen çığlık

                                                                                               karabasan gibi çöküyor                                                                                                                        yarasaların                                                                                                              uykusu kaçan gecelerine

Ömrümüz ki;

                atölyede

                          nasırlı elleriyle

                                        düşlerini çoğaltıyor

                                                           büyük sevincin,

                                                                             fabrika bacalarından

                                                                                                     gökyüzüne ağıyor                                                                                                                      kara bir duman gibi     

sarayların üstüne

IX

Ömrümüz ki;

              -her biri bir yıldızdı

                           karanlık aynasında gecenin-

                                                       devşirdik mendilimize suretlerini

Ve o mendil serilende güneşin sofrasına

                                    gülümsedi cümle kainat

                                                           dinlendi yorulan kaslar(158)

                                                                                 açlık doydu

                                                                                             yoksulluk bitti

Ve o mendil serilende güneşin sofrasına

                                              şarkılar söylendi

                                                         özgürlüğü yaşayan

                                                                             acı sustu

                                                                                    kıvanç dillendi

Ve zamanın kızıl ötesi boyutunda

                                    kızıl bayraklar dikilende

                                                     doruğuna en büyük aşkın,

                                                                                başlayanda

                                                                                           büyük zaferlerin resmi geçidi

                             on yıldızlı bir sayfayı

 tarihin uzun duvarına astı

mutluluğun resmini yapan eller

Ve o eller

              göstererek duvarı

                                     “İşte”

                                         dediler

                                                   “Burada Ulucanlar’ın o kızıl yıldızları

                                                                                                Buradalar

Gökyüzünde aramayın onları”

Uzandık

Ateşin keşfinden

                       güneşin zaptına uzayan

                                                 o uzun duvara dokundu

                                                                                 parmaklarımız

Zafere on yıldız...

D. Can