Yarım asırlık devrimci adanmışlık!

Bıraktığın devrimci kimliksel özelliklerin ve mirasın devrimci yaşamımızda bizlere hep ışık tutacak Sinan yoldaş. Hayatının son nefesine kadar partili devrimcilikte kararlılığınla bizlere örnek teşkil ettin. Devrimci yaşamının önünde saygıyla eğiliyorum!

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 17 Ekim 2018
  • 19:47

Kendini devrime adamış, bu sömürü düzeninin yıkılışının ancak kitleleri yönlendirip önderlik edecek ihtilalci bir parti ile mümkün olduğunu genç yaşında kavramıştın.

Bu anlayışla, mücadeleci bir geçmişi olan Dersim’de sıfırdan başlayarak, her babayiğidin harcı olmayan bir örgütlenmeye kalkışarak, birkaç sene içerisinde bölgenin örgütsel zeminini yaratmıştın. Örgütçü ve önder kimliğin sayesinde o dönem sadece Dersim’de değil diğer Kürt illerinde de hareketinin güç olmasında önemli bir rol oynadın.

Zindanlardan ve işkencehanelerden başı dik çıktın.

Yoldaşlarınla birlikte, ‘80 döneminin ağır yenilgisi ve moral çöküntüsünü bir yana bırakarak, marksist-leninist bakış açısıyla geçmişle hesaplaşıp, geleneksel hareketten koptunuz. Yeni bir çizgi, yeni bir kültür, yeni bir gelenek demek olan komünist hareketi kurdunuz. İşçi sınıfını toplumsal devrimin ve parti inşasının eksenine oturtan Yeni Ekimler Partisinin kurucularından biriydin. Ülkede ve yurtdışında soluksuz bir devrim koşusu gerçekleştiren hem bir önder, hem de nefer bir devrimciydin.

Senin ile yarım asırlık devrimci öykünün yarısında karşılaştık. Yeni Ekimler Partisinin kuruluş gecesinde. O dönem henüz devrimci yaşamın içinde olmayan ben, mütevaziliğin ve şakacılığın karşısında sana çok çabuk ısınmıştım.

Çocukları ve gençleri bir baba ya da bir dayı gibi ayırt etmeksizin severdin.

Hayatımı senin gibi devrimci yaşama adamaya karar verdikten sonra seninle çalışmada daha yakın olduk. Bu süreçte çok şeye tanık oldum. O dönem gençliğin verdiği hırs ve deneyimsizlikle, senin örgütsel kimlik planındaki üstünlüğünü ve devrimci olgunluğunu gözardı edebildim. İlerleyen süreçte seni daha iyi anladım, devrimci mütevaziliğin ve alçakgönüllülüğün ile bizlere örnek olduğunu gördüm.

Bazen sert çıkışlarımı ve inatçılığımı gençliğime sayarak, konuşmalarını bir yoldaş gibi sürdürebildiğine tanık oldum. Sert, hatta rencide edecek eleştirilere maruz kaldığında bile, eleştirinin biçiminden ziyade özünü alarak sorunları çözme bakışıyla hareket ediyordun. Çalışmalarda, yönlendirmelerinde ve tavsiyelerinde kitle çalışmasına öncelik veriyor, “insanlara gidin hal hatır sorun, döne döne gidin, bir şeyler paylaşın, insanlara emek harcayın, çünkü devrimci faaliyet kitle çalışmasıyla yürütülür!” diyordun. Bir bilet veya bir gazete fazla satmak için ne kadar çabaladığına, bir insanı saflarımıza kazanmak için nasıl kafa yorduğuna tanık oldum.

Sen ki bir çınar ağacısın, yarım asırlık devrimci mücadele azmini ve kararlılığını simgeleyen kalın gövdenle... Dalların altındaki herkesi sarıp sarmalayıp kucaklarken, yapraklarınsa boğucu güneşten koruyup, gölgenin serinliğinde yüzümüzde bir tebessüm oluşturuyor. Sen ki en zor ve stresli zamanlarda gülümsemeyi ve gülmeyi öğretensin.

Bıraktığın devrimci kimliksel özelliklerin ve mirasın devrimci yaşamımızda bizlere hep ışık tutacak Sinan yoldaş.

Hayatının son nefesine kadar partili devrimcilikte kararlılığınla bizlere örnek teşkil ettin. Devrimci yaşamının önünde saygıyla eğiliyorum!

Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!

Sinan yoldaş kavgamızda yaşayacak!

E. Bayrak