TOMİS ve DEV TEKSTİL:

Gözaltılar, saldırılar hak mücadelemizi engelleyemez!

Ne 1 Mayıs'ı yasaklayabileceksiniz, ne mücadelemizi engelleyebileceksiniz! İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın onuruna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Haklı ve onurlu mücadelemiz devam edecek! “Zorunlu sektörler dışında tüm çalışanlara ücretli izin verilsin, gerçek tam kapanma sağlansın” demeye devam edeceğiz.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 27 Nisan 2021
  • 19:55

Bugün Sinbo ve SML Etiket Direnişçileri olarak SML Etiket Fabrikası önünde gerçekleştirmek istediğimiz 1 Mayıs etkinliğine polis azgınca saldırdı. Sinbo Direnişçisi Dilbent Türker, SML Direnişçileri Seçil Arı, Derya Sırbudak, direnişimize desteğe gelenler ve basın emekçileri ile gözaltına alındık. Karşımıza bir kez daha pandemi önlemi adı altında keyfi yasakları çıkarttılar. Sermaye devleti önlem adı altında 1 Mayıs çağrılarını yasaklamakta, ancak ticari amaçlı bildiri dağıtımı vb. faaliyetleri engellememekte, “tam kapanma ilan ettik” demekte ancak işçi ve emekçileri ölümüne çalışmaya zorlamaktadır.

Sermayeye hizmette kusur etmemekte, pandeminin ve krizin tüm faturasını işçi ve emekçilere kesmektedir. Bu saldırıların karşısında duran, direnenlere ise azgınca saldırmaktadır. Geçtiğimiz hafta Sinbo ve SML Etiket fabrikaları önünde direniş çadırlarımıza, Bakırköy’de direnişçi işçilerle gerçekleştireceğimiz ortak 1 Mayıs açıklamasına azgınca saldıran kolluk güçleri bugün de aynı işkence yöntemlerini devreye sokmuştur. Gözaltı aracının içine gaz bombası atılmış, pek çok arkadaşımız ağır işkenceye uğramıştır.

Bir kez daha haykırıyoruz! Ne 1 Mayıs'ı yasaklayabileceksiniz, ne mücadelemizi engelleyebileceksiniz! İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın onuruna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Haklı ve onurlu mücadelemiz devam edecek! “Zorunlu sektörler dışında tüm çalışanlara ücretli izin verilsin, gerçek tam kapanma sağlansın” demeye devam edeceğiz.

Kod 29’a, keyfi işten atmalara, ücretsiz izin saldırısına, sendika hakkının gaspına karşı mücadelemizi susturamayacaksınız!

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz!

Direne, direne kazanacağız!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası İstanbul Temsilciliği

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası İstanbul Temsilciliği

27 Nisan