“Sinan yoldaşı dimdik ve fedakâr bir devrimci olarak tanıdık”

Almanya’daki uğurlamada MLPD adına Roland Meister tarafından okunan mesaj…

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 10 Ekim 2018
  • 14:30

Sevgili Demir ailesi,

Sevgili Türkiye Komünist İşçi Partili yoldaşlar,

Sinan yoldaşın (Teslim Demir) 29.09.2018 tarihinde aramızdan ayrıldığı haberini büyük acı ve üzüntüyle almış bulunduk.

MLPD, Sinan yoldaşı uzun yıllar boyunca ortak çalışmalarımızda, proletarya ve kitlelerle sımsıkı bağı olan, dimdik ve fedakar bir devrimci olarak tanıdı.

Onun, enternasyonal, marksist-leninist gelişmelere ve işçi hareketine –ICOR’un çalışmasına olduğu gibi– her zaman ilgisi vardı. Özellikle sanayi proletaryası içindeki faaliyete çok özel bir anlam vermekteydi.

Onun ölümü, sizin için de Türkiye devrimci ve işçi hareketi için de büyük bir kayıptır. 1952 yılında Dersim’de dünyaya gelen Sinan yoldaş genç yaşta Türkiye’deki devrimci harekete katılmıştır.

Sinan yoldaş, Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ndeki revizyonist yozlaşmadan Türkiye Devrimci Hareketi için dersler çıkarmıştır. EKİM ve TKİP'nin kurucu kadrolarından biri olarak on yıllar boyunca önderlik yapmıştır.

Metris cezaevi gibi uzun süreli hapisler ve 1980 askeri cuntasının işkenceleri dahi onun devrime inancını kıramamıştır.

Bizler, onun zengin, yaratıcı, işçi sınıfına ve halklara olan inancı ile yaşadığı hayatının bilincinde olarak, sizlere acınızı güce dönüştürmeyi diliyoruz.

Onun anısına sahip çıkacağız!

En derin dayanışma duygularımızla ve yürekten selamlarımızla…

Gabi Fechtner, MLPD Başkanı
Almanya Marksist-Leninist Partisi – MLPD Merkez Komitesi
Gelsenkirchen, 30 Eylül 2018

(Çeviri: Kızıl Bayrak)