Sefaköy’de Ekim Devrimi gündemli söyleşi

İstanbul Sefaköy'de Ekim Devrimi'nin 100. yılı kapsamında seminer gerçekleştirildi.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 09 Eylül 2017
  • 10:05

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle düzenlediği seminerlerin ilki dün (8 Eylül) Sefaköy’de gerçekleşti. Seminerde “İşçi sınıfının örgütlenmesi ve Bolşevik Parti” başlığı tartışıldı.

Seminer kapsamında gerçekleştirilen anlatımda ilk olarak Ekim Devrimi öncesinde hayat bulan deneyimler üzerinde duruldu. Burjuva devrimler tarihinde işçi sınıfının oynadığı rol üzerine örnekler verildi, Çarlık Rusya’sında gelişen süreç ve Ekim Devrimi’ni burjuva devrimlerinden ayıran özellikler belirtildi. Ardından Lenin ve Bolşevik Parti’nin işçi sınıfının örgütlenmesine bakış açısı üzerinde duruldu. Bu kapsamda fabrika komitelerine verilen önem ve Bolşevik Parti’yle fabrika komitelerinin kurduğu ilişki anlatıldı.

Seminerde ‘sovyet’ deneyimi üzerinde ayrıntılı olarak duruldu. ‘Sovyet’lerin ortaya çıkışı, işleyiş biçimi aktarıldı. Bolşevik Parti’nin ‘sovyetler’i nasıl ele aldığı ve ‘sovyetler’in Ekim Devrimi’nde oynadığı rol anlatıldı.

Sunumun ardından ara verildi. İkinci bölümde seminer gündemi üzerine forum gerçekleştirildi. Tartışmalarda Ekim Devrimi deneyimi dışında güncel örnekler olarak fabrika çalışması ve taban örgütlülükleri üzerine konuşmalar yapıldı.

Kızıl Bayrak / Küçükçekmece