PİB: Zorunlu alanlar hariç üretim durdurulsun!

Tüm işçilere gelir güvencesi!

Zorunlu alanlar dışında üretim durmadıkça ve tüm işçilere gelir güvencesi sunulmadıkça salgının yayılması engellenemez!

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 26 Nisan 2021
  • 22:43

AKP iktidarı lebalep kongrelerini tamamladıktan sonra artan koronavirüs tablosuna karşı tam kapanma ilan etti. Alınmayan önlemler yüzünden, sırf sermaye zenginleşmeyi sürdürsün diye yüzlerce işçi-emekçi çalışırken hayatını kaybetti. Fabrikalar koronavirüsün üssü oldu, işçiler sadece hasta olmakla kalmadı, ailelerine bulaştırdı. Sermayenin kâr hırsıyla sürdürülen üretim ve dayattığı ağır sömürü koşulları bizlere ölüm ve açlık olarak döndü.

Şimdi işçi sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’ı da kapsayacak biçimde ilan edilen “kapanma” bir sürü belirsizlikle dolu. En önemlisi işçi ve emekçilerin gelir güvencesinin sağlanması üzerine hiçbir açıklama yapılmadı. Oysa ki AKP-MHP iktidarı, pandemi boyunca üretimin sürdürülmesi için sermayeye özel izinler dağıttı, teşvikler sundu ve işçiler her şartta çalışmaya zorlandı. 

Bugün öne sürülen “tam kapanma” altında, yaşamsal ihtiyaçlar ve zorunlu dışında üretim ve hizmetin sürdürülmesi virüsün yayılmasına engel olmayacaktır. 

Açıklamadaki belirsizlik ve imalatın süreceği ibaresi yüzeysel bir önlemin alınacağının ilk işaretidir. Sermayenin tek adam diktatörlüğü yine işçiye “Herkes başının çaresine baksın” demeye getirmektedir. Saray rejimi, turizm sezonuna düşmüş vakalarla girmek istemektedir, bunu da açık açık söylemekte beis duymamaktadır. 

Bir yılı aşkın süredir koronavirüs ve açlık ikilemi arasında çalıştırılıyoruz. Sözde göstermelik önlemlere artık karnımız tok!

Herkese gelir güvencesi sağlansın!

Zorunlu alanlar hariç üretim durdurulsun! Tüm işçiler ücretli idari izne çıkarılsın!

Fatura ve kira giderleri devlet tarafından karşılansın!

İşsizlik fonunun yağmalanması durdurulsun!

Zenginlerin varlıkları tam kapanmaya kaynak olarak kullanılsın!

Yan yana gelelim, fabrikalarımızda taleplerimizi yükseltelim, üretimden gelen gücümüzü kuşanıp kâr için hayatlarımızı cehenneme çevirenlere cevabımızı verelim!

Petrokimya İşçileri Birliği