“O hep iyi bir komünistti, inançlarına hep bağlı kaldı”

Almanya’daki uğurlamada ESP temsilcisi Ziya Ulusoy tarafından yapılan konuşma...

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 09 Ekim 2018
  • 14:20

Biz ona Tahsin derdik. Tahsin/Teslim Demir yoldaşı tüm sevgimizle, devrimci coşkumuzla selamlıyorum.

50 yıldır mücadele etmenin tüm zorluklarını birlikte yaşıyoruz, ben de yaşıyorum. Çok genç yaşlarda yoldaşlarımızı kaybettik. Fakat Tahsin’i de erken kaybettik.

Biz lise yıllarından beri mücadele arkadaşıyız. Bizim Dersim’de devrimci gençlik bizden önce de vardı, bizim zamanımızda kitleselleşti.

Bir yoldaşı da anlattı, lisemizin yıldız futbolcusuydu. Çok güzel yan goller atardı, onun gollerini doya doya seyrederdik. O dönem bir haftada tüm aşiret ayrımlarını yıktık ve söz verdik. Sosyalizm böyle bir şey işte. Bütün gençliği bir haftada kucakladık. Muazzam bir devrimcileşme yaşadık.

TİP’in Dersim’deki kongresine birlikte katıldık, birlikte çalışma yaptık. Doğu Mitingleri’nde birlikte yer aldık.

Sonra Ankara’da Dev-Genç’in mücadelesine birlikte katıldık. O dönem yoldaş olmanın tanımsız güzelliğini doya doya birlikte yaşadık. Daha sonraki yıllarda yine görüştük. Dersim’de görüştük. O Denizgillerin mücadelesinden etkilenerek THKO’yu seçmişti. Şimdi sana güle güle derken, iyi ki seçmişsin Teslim yoldaş diyorum.

O ‘71 devrimci hareketinin liderlerinden, canlarını feda eden kahramanlarından çok etkilenmişti. Hepimiz o dönemden çok etkilendik. Belki de yönümüzü bu çizdi diyebilirim.

Sonraki yıllarda Teslim yoldaş gençliğin de halkın da sevgilisiydi. Çok değerli yetenekleri vardı, bu yeteneklerini devrimci mücadelenin emrine sundu. Onbinleri, yüzbinleri kucaklayan mücadelelere önderlik etti. Fakat her zaman mütevaziydi. Küçük iş büyük iş ayrımı yapmazdı. Espriliydi.

Halkları çok severdi. Tabii ki bağrından geldiği Kürdistan halkını çok severdi, onu da söylemek istiyorum.

Zaman zaman komünistlerin birliği mücadelesinde bazı kavşaklarda buluştuk. Olmadı, keşke olsaydı.

İşkencelerden başı hep dik çıktı. Mücadelenin yükseliş yıllarında da yenilgi yıllarında da hiçbir zaman eğilmedi.

O hep iyi bir komünistti, inançlarına hep bağlı kaldı. Aynı zamanda çok yetenekli bir örgütçüydü. Eğer devrimci mücadelenin daha sonraki gerileme süreci olmasaydı, daha büyük mücadelelerde Teslim yoldaşın rolü çok daha ileri olurdu. Buna tüm kalbimle inanıyorum.

Teslim yoldaşı erken yitirdik dedim. Şunu da insan arzuluyor tabii; kapitalizme ve faşizme karşı mücadelenin çok daha geliştiği, büyük kitlelerin coşkusunu yaşadığı yıllarda birlikte olmak isterdik.

Şuna da inanıyorum. Aramızdaki ayrılıklar bence küçük ayrımlara dayanıyor. Biz hepimiz komünizme inanıyoruz ve bu mücadelenin gereklerine inancımız ortaktır.  

Burada dört-beş kez görüşebildik. Uzun uzun konuşamadık onun da burukluğunu yaşıyorum burada. Bizim Kutsiye yoldaş ‘71 devrimci hareketinin yaralılarından biriydi, ömrünün sonuna kadar da mücadele etti. ‘71 Devrimi hareketinin açtığı çığıra o da çok bağlıydı ama ‘90’lardan sonra özellikle şunu vurguluyordu: Önemli olan yalnızca devrimci olarak ölmek değil, yaşamının sonuna kadar, ölünceye kadar devrimci kalabilmektir!

Teslim yoldaş böyle bir komünistti, böyle bir devrimciydi. Ömrünün son anına kadar, son dakikasına kadar komünist olarak kaldı.

Ona söz veriyoruz. Faşizme karşı mücadelede daha büyük birliktelikler kurarak, mücadeleye daha geniş kitleleri katarak, faşizme yenilgiyi tattıracağız.

Belki bizim ömrümüz yetmeyebilir ama bizimle birlikte olan yoldaşlar, daha genç kuşaklar mutlaka görecekler. Onun uğruna mücadele ettiği devrim ve sosyalizm davasını, komünizm mücadelesini daha geniş kitlelerin benimsemesini sağlayacağız. Onun ideallerini geniş işçi ve gençlik kitlelerine taşıyacağız. Devrim ve sosyalizm hedefine bizi taşıyacak bir gelişmeyi sağlayarak ona layık olacağız.

O her zaman kalbimizde olacaktır!

Her zaman komünizm mücadelesinde yaşayacaktır!

Daima bizimle olacaktır.

Sana söz veriyoruz Teslim yoldaş, amacını mutlaka zafere ulaştıracağız.

(Törende yapılan konuşmaları ve okunan mesajları peyderpey yayınlayacağız - KB)