“Mücadelede Teslim Demir’in eksikliği hissedilecektir…”

Almanya’daki uğurlama töreninde TKP/ML – YDK adına okunan mesaj…

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 11 Ekim 2018
  • 06:18

29 Eylül 2018 tarihinde EKİM ve TKİP’nin kurucu kadrolarından Teslim Demir’i (Sinan) kaybettiğimizi öğrendik. Yaşamını işçi ve emekçilerin safında yer alarak devrime ve sosyalizme adayan devrimci bir kadroyu kaybetmiş olmamız nedeniyle acınızı paylaşıyoruz. Devrimci dostumuz Sinan Hoca, ömrü boyunca inandığı devrim ve sosyalizm davası yolunda sınıf mücadelesinde kesintisiz yer alan, kararlı bir devrimci olarak iz bıraktı.

Devrimci saflarda, devrim ve sosyalizm davasına inançsızlığın, düzeniçi reformistliğin, tasfiyeciliğin arttığı bir süreçte; sınıf mücadelesinde devrimci kulvarda kalarak, gerek zindanlarda gerekse dışarda devrimci mücadelenin baş eğmez örneklerinden biri olarak yaşadı ve mücadele yürüttü.

Teslim Demir (Sinan) partimiz TKP/ML ile hep dostluk ve devrimci dayanışma ilişkileri içinde olan biriydi. Etkinlik ve faaliyetlerimize davet beklemeksizin gösterdiği ilgi, bizlerle kurduğu devrimci ilişki ve sınıf mücadelesinin sorunlarına yönelik düşünsel düzeyde hangi platform olursa olsun sunmaya çalıştığı katkıyla her zaman takdir toplamış bir devrimci dostumuz olmuştur. Öneri, eleştiri ve katkılarını açık ve hesapsız, pragmatizmden uzak bir şekilde sunmayı da devrimci bir görev olarak yerine getirmeyi ihmal etmeyen mütevazı biriydi.

Dostlar,

Dünyada sömürü ve baskı sistemi olan emperyalist kapitalist sisteme ve faşizme karşı enternasyonal proletaryanın ve ezilen halkların her alanda sürdürdüğü mücadelede Teslim Demir’in (Sinan) eksikliği hissedilecektir.

Şimdi sizlere, bizlere ve tüm devrimci camiaya düşen görev, mücadelenin bağrında pişerek gelen bir ömrü davaya adayan devrimci bir kadronun boşluğunu mücadeleye daha sıkı sarılarak doldurmak ve onu kavgamızda yaşatmaktır.

TKP/ML - YDK

04 Ekim 2018