Lenin’in 1919’da yaptığı 1 Mayıs konuşması

Emekçi halkın düşmanları olan toprak sahipleri ve kapitalistler diyorlar ki: “İşçiler ve köylüler biz olmadan yaşayamazlar.” Toprak sahipleri ve kapitalistler tarafından yapılan bu tarz konuşmalar; çalışanları ve köylüleri, korkutamayacak, kafalarını karıştıramayacak ve kandıramayacaktır.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 01 Mayıs 2021
  • 12:31

Emekçi halkın düşmanları olan toprak sahipleri ve kapitalistler diyorlar ki: “İşçiler ve köylüler biz olmadan yaşayamazlar.” 

“Eğer biz olmasaydık” diyorlar; “düzeni korumak için, iş vermek için ve insanları çalışmaya zorlamak için hiç kimse olmazdı. Eğer biz olmasaydık, her şey çökecekti ve devlet parçalara bölünecekti.” Bizler savrulmuş idik ancak kaos bizi tekrardan getirecek.

Toprak sahipleri ve kapitalistler tarafından yapılan bu tarz konuşmalar; çalışanları ve köylüleri, korkutamayacak, kafalarını karıştıramayacak ve kandıramayacaktır. Bir ordu sıkı disipline ihtiyaç duyar; buna rağmen bilinçli işçiler sınıfı; köylüleri birleştirmeyi başardılar, eski çar yanlısı çalışanları kendi hizmetlerinde çalıştırmayı başardılar ve başarılı bir ordu kurmayı başardılar.

Sıkı bir disiplin ile eşi olmayan bir kızıl ordu kuruldu. İşçi ve köylülerin sadakatle bağlı oldukları, istihbarata dayalı bir ordu.

Toprak sahipleri ve kapitalistlerin boyunduruğundan sonsuza dek kurtulmak için, onlara güçlerini geri kazandırmamak için, çalışanlardan oluşan büyük bir kızıl ordu kurulmalıdır. Eğer bu ordu emek disiplini ile oluşturulursa, yenilmez olacaktır.

İşçiler ve köylüler işgücünü uygun bir şekilde dağıtabileceklerini ispat etmeliler, edeceklerdir de. Sahtekarlığın olmadığı kamu düzeni için çalışan bir sistem kuracaklardır. Tüm bunları toprak sahipleri ve kapitalistler olmadan, onlara rağmen yapacaklardır. Çalışma disiplini, çalışma gayreti, fedakarlık için gönüllülük, köylüler ve işçiler arasında yakından iş birliği; kapitalist ve toprak sahiplerinin baskılarından, emekçileri sonsuza dek kurtaracak olan bunlardır.

Kaynak: www.incanews.com