“Karanlığa ışık olan ölümsüz kılavuzlarımız...”

Almanya’daki uğurlama töreninde Halkın Birliği’nin sunduğu mesaj…

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 11 Ekim 2018
  • 12:49

Değerli göçmen emekçiler, devrimciler, yoldaşlar,

40 yılını devrim ve sosyalizmin başarısına adamış olan Teslim Demir’e (Sinan hocaya) karşı son görevimizi yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz.

Halkın Birliği okurları olarak, yaşamını ücretli kölelik düzeninin yıkılması ve insanlığın kurtuluşu davasına armağan edip ölümsüzler ordusuna katılan Teslim Demir şahsında devrim ve sosyalizm için toprağa düşen tüm şehitleri saygıyla anıyor, yoldaşlarına, tüm devrimcilere ve emekçilere baş sağlığı diliyoruz.

Biliyoruz ki zor dönemlerde başladığı işi sonuna kadar götüren ve devrim bayrağını lekesizce yoldaşlarına devreden insanların sayısı oldukça azaldı. İşte başladığı işi sonuna kadar inatla ve ısrarla taşıyanlardan ve devrimci yürüyüşümüzün yüz aklarından birisiydi Teslim Demir.

Teslim Demir ve on binleri bulan devrim ve sosyalizm şehidi, geleceğe doğru başlatmış olduğumuz insanlığı özgürlüğe ve eşitliğe taşıma mücadelemizde gülen gözümüz, susmayan dilimiz, duyan kulağımız ve karanlığa ışık olan ölümsüz kılavuzlarımızdır.

Yaşamını devrimin başarısına adamış şehitleri unutmak, insanlığı ve onun geleceği için sürdürülen mücadeleyi unutmak, onuru ve ahlakı unutmakla eşanlamlıdır.

Değerli göçmen emekçiler, devrimciler, yoldaşlar,

Devrim ve sosyalizme daha fazla hizmet edeceği bir dönemde kahrolası kanser hastalığı nedeniyle ölümsüzler ordusu saflarına uğurladığımız Teslim Demir, mütevazı, kararlı ve devrimci çizgide ısrarlı duruşuyla devrimcilere örnek olmuştur. Devrim ve sosyalizme saldırıların yoğunlaştığı ve tasfiyeci dalganın devrimci safları kemirdiği koşullarda, var olanla yetinmeyen ve devrimci iradi müdahalelerle yol açmaya, inadına devrim ve sosyalizme sıkıca tutunmaya çalışan, tüm enerjisini devrimin örgütlü savaşımına hasreden Teslim Demir’i anarken, arkasından çok laf etmek yerine onun gibi sessiz ve gösterişten uzak ama başladığı işi sonuna kadar götürme ve başarma kararlılığı içinde olan devrimciler olmalıyız.

Emperyalist kapitalist sistemin her bakımından devrimci örgütlü savaşıma saldırdığı ve tasfiyeciliği geçer akçe kılmaya yöneldiği, çürümenin ve yozlaşmanın umutsuzluk eğilimi olarak kışkırtıldığı ortamda, iğneyle kuyu kazarcasına devrimci çalışma yürüten, kitleleri devrimcileştirip kavgaya katmaya çalışan Sinan hocanın yaşamı ve mücadelesinden öğrenecek çok şey olduğunu unutmamalıyız.

Halkın Birliği okurları olarak Sinan hocayı ebedi istirahatine uğurlarken iddialı ve zorluklardan yılmayan kararlı devrimciliğini kendimize örnek alacak ve yarım kalmış ideallerini zafere taşıma savaşımında olacağımıza söz veriyoruz.

Teslim Demir ölümsüzdür!

Yaşasın devrim ve sosyalizm mücadelemiz!

Halkın Birliği