Kanal İstanbul’a devlet garantisi

Kanal İstanbul projesine yeni bir yasal düzenleme yapılarak devlet garantisi verildi.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 21 Mart 2021
  • 15:06

Yaratacağı risklerden kaynaklı bilim insanları ile doğa ve yaşamı savunanların karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde, kendi çıkarından kaynaklı AKP iktidarının ısrarı sürüyor. 

Yeni bir yasal düzenlemeyle, proje için alınacak borçlara da devlet garantisi verildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla, Kanal İstanbul projesinin de dahil olduğu "yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri"nde sermayedarların borç yükümlülüklerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenebilecek. Projeyi gerçekleştirecek şirketlere rant garantisi veren madde şöyle: 

“GEÇİCİ MADDE 4: 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 1I/A maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, 4749 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile 8/A maddesi hükümlerine tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf olabilir.”