İstanbul 1 Mayıs Platformu:

“Direnişin sesi sınırlandırılamaz, 1 Mayıs ‘temsili’ kutlanamaz!”

İstanbul 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs’ın içinin boşaltılmasına karşı işçi ve emekçilere 1 Mayıs’a sahip çıkma çağrısı yaptı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 29 Nisan 2021
  • 14:06

Bugüne kadar sokak sokak, fabrika fabrika emekçilere ulaşarak bir taraftan 1 Mayıs’ın güncel şiar ve taleplerini işçilere taşıyan, diğer taraftan da 1 Mayıs’a sahip çıkılması ve alanlarda kutlanması çağrıları yapan 1 Mayıs Platformu bir deklarasyon yayınladı.

Üç haftadır, Anayasal ve yasal haklarını kullanarak, 1 Mayıs ile ilgili işçi-emekçilerin taleplerini ve demokratik haklarının önündeki engellerin kaldırılması isteklerini sokaklarda, fabrikalarda kamuoyuna, işçi ve emekçilere taşıyan 1 Mayıs Platformu, sermaye devletinin polis terörüyle, engellemeleriyle ve gözaltılarla karşılaştı.

İstanbul 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs’ın hem gününde hem de kitlesel olarak kutlanmasına izin verilmemesini hem de 1 Mayıs’a yönelik yasakları kabul etmeyeceklerini açıklayarak, sendikalara, demokratik kitle örgütlerini, işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a sahip çıkmaya; işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününün içinin boşaltılmasına karşı durmaya çağırdı.

“1 Mayıs’a direniş iklimiyle gidiyoruz”

Platform tarafından ülkenin her tarafında yükselen direnişlere dikkat çekilerek yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: 

“Bir tarafta İkizdereli köylülerin ‘Komutan sana burayı yıktırtmayacağız’ haykırışları, Migros depo işçilerinin ‘İşçiler açken patronlara huzur yok’ sloganları, dört bir yandan İstanbul’dan Ankara’ya aramaya devam eden Kayı İnşaat işçilerinin ısrarı, Sinbo ve SML Etiket işçilerinin ‘hak mücadelesi engellenemez’ diyerek direnişi sürdürme iradesi, kadınların suyun derinliklerinde bile yankılanan ‘İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmiyoruz’ sesi ve daha birçok yerde, memleketin her tarafına yayılmış bir irade ve direniş iklimiyle gidiyoruz 1 Mayıs'a.”

“1 Mayıs’ı istediğimiz yerde, şekilde ve gününde kutlayacağız”

Platform açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Çalışmalarımız boyunca ‘Evde kal’amayanların dışarda olduğu her gün bizler de sokakta 1 Mayıs’ın taleplerini emekçilerle buluşturacağız dedik, market broşürünün serbest olduğu bir yasak varken anti-virüsümüz örgütlülüğümüzdür, bildirilerimizdir, pankartlarımızdır dedik, 1 Mayıs'ı istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde ve gününde kutlayacağımızı deklare ettik.”

“Temsili yapılacak hiçbir kutlamada olmayacağız”

Yasaklara, baskılara rağmen emekçilerin şiar ve taleplerini İstanbul’un her yerine taşıdıklarını belirten ve aynı iradeyi 1 Mayıs gününde de göstereceklerinin altını çizen 1 Mayıs Platformu; virüsün kol gezdiği işyerlerinde dahi işçiler nasıl ki “temsili” çalıştırılmıyorsa, salgın boyunca çarkların durması bir yana üretimin artan hızıyla övünülüyorsa, işçilerin iradesinin de “temsili” gösterilemeyeceğini vurguladı.

Platform açıklaması, “Bu sene 1 Mayıs’ı, işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü, başta Taksim olmak üzere platformumuz bileşenlerinin olduğu her yerde sokaklarda, meydanlarda, tüm coşkumuzla kutlayacağız. Virüse, açlığa, yok sayılmaya, aşağılanmaya karşı bu 1 Mayıs’ta direnişin sesini ortak mücadelemizle daha da yükselteceğiz” vurgusuyla son buldu.