Gidenlerimize, onlara…

Almanya’daki uğurlama töreninde MKP Avrupa Yürütme Komitesi adına sunulan mesaj…

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 10 Ekim 2018
  • 14:41

Bir siper yoldaşımızı daha ölümsüzlüğe uğurluyoruz…

Onursuzluğa, insanın insana kulluğuna, bencilliğe, özel mülkiyet dünyasıyla var olan adaletsizliğe; işçi ve emekçilerin açlığın, yoksulluğun, işsizliğin girdabında kıvrandırılmasına; cinsiyetlerin ve dillerin eşitsizliğine, hayatların ve doğanın çölleştirilmesine, bilimin ve teknolojinin üzerimize çevrilmiş bir namluya dönüştürülmesine karşı sonuna kadar savaşan bir siper yoldaşımızdı. Teslim Demir yoldaş, can bedeli savaşa atılmasına yol açan inandığı devrimci değerlerden ödün vermediği gibi, kavga yıllarını hiç kuşkuya düşmeden, burukluk yaşamadan geride bıraktı. Tarihi kavgamızda devrimci yaşamı ve deneyimleri ile üstlenmiş olduğu sorumluluğun ağırlığının farkındaydı. Bu farkındalık onu fedakâr ve güçlü kılıyordu.

Sınıf mücadelesinde yüreklerimizi dolduracak kavga azmimizle intikam duygumuzu unutulmaz kılarak, yitirdiklerimizin bıraktığı devrimci mirası ve cüreti kuşanıp, kavganın ortasında olmaktır sahiplenmek.

Ölümsüzlerimizin gelişkin niteliklerinden, iradi sınırı bazı koşullarda aşan zayıflıklarından, devrimci kararlılık ve mücadelede ısrarlarından, mücadeledeki devrimci inatlarından, devrimci tutku ile kendini eğitme, öğretme hırslarından öğrenerek yaşamak ve yaşatmak sorumluluğuyla yüz yüzeyiz. Devrimci görev ve sorumluluğun yakıcı hal aldığı günümüzde görevimiz, yitirdiklerimizin de çokça haykırdığı gibi cüret etmek, öne çıkmaktır. “Cüret edelim, cesur olalım, öne çıkalım!” şiarı, her gün kendi gerçekliğiyle daha çok yüzleştirmektedir bizleri.

Siper yoldaşımız Teslim Demir de bu çağrının realitesiyle, yarım asra sığdırdığı mücadeledeki ısrarıyla, devrimci sorumluluğun gerekliliklerini bizlerin, yoldaşlarının omuzlarına sorumluluk olarak bırakıp ölümsüzleşti. Buruk ve hüzünlüyüz ama sorumluluğumuzu da biliyoruz. Hüzünlü olduğumuz kadar da gururluyuz. Yarım asırlık devrimci çınarın devrimci ve mücadeleci yaşamı gurur kaynağımızdır.

Siper yoldaşımız Teslim Demir şahsında sınıf mücadelesinin öncelleri, yitirdiklerimizin mevzilerini boş bırakmayıp devraldığımız kavgayı daha da güçlü kılacaklardır. Bıraktıkları miras ve deneyimlerle kendilerinin yokluğunu hissettirmeden yanı başımızda var olacaklardır.

Siper yoldaşımız Teslim Demir (Sinan) ölümsüzdür!

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın siper yoldaşlığı!

MKP
Avrupa Yürütme Komitesi