Gebze ve Bursa’da Ekim Devrimi seminerleri

Bursa BDSP “Ekim Devrimi 100. Yılında… Gelecek Mutlak Sosyalizm!” şiarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Gebze’de İşçilerin Birliği Derneği’nde Ekim Devrimi üzerine seminer yapıldı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 05 Kasım 2017
  • 17:45

Bursa

Ekim Devrimi’nin 100. yılında Bursa’da Ekim Devrimi ve işçi sınıfı başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Salonda “Ekim Devrimi 100. Yılında… Gelecek mutlak sosyalizm!” pankartı ve BDSP afişleri kullanıldı.

Söyleşi Ekim Devrimi’nden görüntülerin olduğu bir video ile başladı. Ardından 3 ana başlıkta konuşmalar yapıldı.

İlk konuşmada tarihsel bir anlatım yapıldı. Ekim Devrimi’ni önceleyen yıllarda yaşananlar, 1905 devrimi, gericilik yılları ve emperyalist savaştan bahsedildi. Bu süreçte işçi sınıfının, toplumun yaşadığı gelişmelerden bahsedildi. Devrim sürecinde Rusya’daki koşullara değinilirken işçi ve köylülüğün taleplerinden bahsedildi.

Çarlığın yıkılmasının ardından iktidardaki burjuvazinin toplumun “ekmek, barış ve toprak” taleplerini karşılamadığı, bunun Ekim Devrimi’ni hazırladığı dile getirildi. Devrimden sonra Sovyet iktidarının karşı karşıya kaldığı sorunların da ele alındığı sunumda, devrimin zafere ulaşmasında devrimci işçi partisinin rolü üzerine vurgular yapıldı.

İkinci sunumda işçi sınıfının devrimdeki özel rolu üzerinde duruldu. Sunumda, “İşçiler iktidarı alabilir mi, aldığı koşulda yönetebilir mi?” sorularına yanıt verildi. Ekim Devrimi ile birlikte; kendi ceplerini, kârlarını düşünen burjuvaların yönetmeye muktedir olmadığının görüldüğü, sömürüyü ve baskıyı ortadan kaldıran işçi sınıfı iktidarının zenginlikleri eşit bir şekilde dağıttığı dile getirildi.

İşçilerin örgütlenme biçimleri, yaşanan süreçte işçilerin yaşadığı bilinçlenme ve siyasallaşma üzerinde duruldu. İşçi iktidarının sadece Rusya’da değil batıdan doğuya kadar emekçi halklara örnek olduğu ve birtakım kazanımları getirdiği söylendi. Artık proleter devrimler çağında yeni devrimlerin yaşanacağı dile getirildi.

Diğer sunumda Ekim Devrimi ile işçi ve emekçilerin kazandığı haklar, çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgiler verildi. Ekim Devrimi’nin sağladığı haklar sıralandı.

Konuşmaların ardından, dinleyenlerin de düşüncelerini aktardığı bölümde, verilen örneklerle sunumlar zenginleştirildi. İşçiler ve gençlerin katılım sağladığı söyleşi, canlı geçen sunumlar ve katkılar ile oldukça beğenildi.

Gebze

Gebze İşçilerin Birliği Derneği, Ekim Devrimi'nin 100. yılında “Yüzyılın çağrısı ile etkinliklerimizde buluşalım!” çağrısı ile düzenlediği etkinliklerden ilkini bugün gerçekleştirdi. Saat 15.00'te başlayan seminerde İşçilerin Birliği Derneği adına “Ekim Devrimi'nin kazanımları” ve Bağımsız Devrimci Sınıf Platfomu adına “Ekim Devrimi ve işçi örgütlenmeleri” başlıklı sunumlar yapıldı.

İşçilerin Birliği Derneği adına yapılan konuşma, 1917 Ekim'inde Rusya topraklarında bujuvazinin iktidarını yıkıp işçi ve köylülerin sosyalist iktidarını kuranları, Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'ni selamlayarak başladı. Konuşmada, Ekim Devrimi'nin insanlık tarihinin en ileri ve aşılamamış toplumsal dönüşümü olduğu, sınıflı toplumlar oluştuğundan beri toplumsal düzen işleyişlerinde değişimler yaşansa da sadece sömürü biçimlerinin değişmiş olduğu, Ekim Devrimi ile sömürünün ortadan kalktığı anlatıldı. 72 günlük Paris Komünü deneyiminin dışında işçilerin ilk defa siyasi iktidarı aldığı Ekim Devrimi'nin, proleter sınıf kimliğine sahip olduğu, Marksist çizgiden ve devrimci özünden asla taviz vermeden örülen bir süreç olduğu belirtildi. Yeni bir dönemin kapısını aralayıp on yıllarca kapitalist dünyaya kafa tutarak bugüne de ışık tuttuğu ifade edildi. Devrimin hemen ardından sosyalist inşaanın ilerlemesi için birçok alanda yapılan düzenlemeler, işçi haklarından kadın haklarına, eğitimden sağlığa yasalaştırılan haklar slayt gösterimi ile anlatıldı. Konuşma sosyalizmin güncelliğine vurgu yapılarak sonlandırıldı.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu adına yapılan ikinci sunum, 1905, 1917 Şubat ve 1917 Ekim Devrimi süreçlerinde Rusya'daki işçi sınıfının ve Rusya'nın siyasal atmosferini anlatarak başladı. 1905 Devrimi sürecinde oluşan sovyetlerin içerisinde işçilerin, köylülerin ve zamanla askerlerin örgütlendiği, Bolşevikler'in, devrim öncesinde sovyetler içerisinde etkisi az olsa da doğru politikalar ve ısrarlı çizgisi ile kitleleri devrime nasıl yönlendirdiği anlatıldı.

Çara tapan işçi yığınlarının devrimi yapan işçilere nasıl dönüştüğü anlatılan sunumda, bugünün Türkiye'sinde burjuvazinin siyasal gericiliğinin etkisi ve işçi sınıfının sınıf bilincinin zayıflığı karşısında karamsarlığa kapılmamak gerektiği vurgulandı. Ekim Devrimi öncesinin birçok fabrika eylemlerinden örnekler verilerek fabrikalarda ve sanayi bölgelerinde yürütülecek ısrarlı devrimci sınıf çalışmasının, fabrika ve taban örgütlenmelerinin önemine dair aktarımlar yapıldı.

Sunumların ardından ara verildi. Aradan sonra yapılan sohbette sovyetlerin işlevi ve işleyişi üzerine konuşuldu. Metal Fırtına, Greif İşgali, Haziran Direnişi başta olmak üzere birçok işçi eylemi, fabrika deneyimi ve siyasal süreçlerde yaşanan deneyimler, çıkartılan dersler konuşuldu. İşçilere siyasal sınıf bilinci kazandırmak, yeni süreçlere daha donanımlı hazırlanmak vurguları yapıldı. Son olarak 3 Aralık etkinliğinin duyurusu yapılarak, çalışmalar üzerine konuşularak etkinlik sona erdi.

Kızıl Bayrak / Bursa-Gebze