Esenyurt’ta Ekim Devrimi üzerine seminer

Esenyurt BDSP, dün “Ekim Devrimi’nde işçi sınıfının örgütlenmesi ve Bolşevik Parti’nin rolü” başlıklı seminer gerçekleştirdi.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 11 Eylül 2017
  • 12:29

Esenyurt BDSP, Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle “Ekim Devrimi’nde işçi sınıfının örgütlenmesi ve Bolşevik Parti’nin rolü” başlıklı seminer gerçekleştirdi.

Dün gerçekleştirilen seminerde ilk olarak, burjuvazinin feodaliteden iktidarı alma mücadelesinde işçi sınıfının rolü ve katkıları aktarıldı. Ardından değinilen Paris Komünü’nün tarihteki ilk işçi iktidarı olduğu vurgulandı. Paris Komünü’nün Ekim Devrimi’yle benzerlik ve farkları ele alınarak Ekim Devrimi’nin yeni bir çığır açtığı, proleter devrimler çağını başlattığı ifade edildi.

Seminerin devamında devrime giden süreçte Bolşevik Parti’nin rolü ele alındı. ‘Sovyet’ler üzerine ayrıntılı bilgilerin paylaşıldığı sunumda, 1905 Devrimi, Şubat Devrimi ve Ekim Devrimi’ne giden süreç anlatıldı.

Bolşevik Parti’nin Menşevikler’e ve Sosyalist Devrimciler’e karşı mücadeleleri, bu mücadelelerin bugünün Türkiye’siyle benzerlikleri ve fabrikalar temelinde örgütlenme ısrarının devrime giden yolu nasıl açtığı ayrıntılı örneklerle aktarıldı. Çarlığın, Bolşevikler’i engellemek için Zubatov ve Papaz Gapon üzerinden yürüttüğü karşı devrimci faaliyetlerin bile sonuçsuz kaldığı, birçok olumsuz durumun Bolşeviklerin aleyhine olduğu Çarlık Rusyası’nda Bolşevik Parti’nin buzu kırıp yolu açtığı vurgulanarak sunum sonlandırıldı.

Sunumun sona ermesiyle verilen kısa aranın devamında tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde, sunumun diğer konularının yanı sıra Sovyetler üzerine ayrıntılı tartışmalar yapıldı. Fabrika komitelerine değinildi. Metal Fırtına ve Greif İşgali üzerinden karşılaştırmalı örnekler verilerek büyük fabrikalarda olmanın önemi vurgulandı. Her iki örneğin eksik yönleri tartışılarak çıkarılacak derslerle yeni mücadeleyi büyütmek gerektiği vurgulandı. Son olarak Ekim Devrimi’nin çağrısına kulak vererek fabrikalara yüklenmek vurgusuyla seminer sona erdi.

Kızıl Bayrak / Esenyurt