Esenyurt’ta ‘Ekim Devrimi, ulusal sorun ve emperyalizm’ semineri

BDSP’nin düzenlediği “Ekim Devrimi, emperyalizm ve ulusal sorun” semineri Esenyurt’ta gerçekleştirildi.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 02 Ekim 2017
  • 19:46

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nun (BDSP) Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle düzenlediği seminerlerin üçüncüsü olan “Ekim Devrimi, emperyalizm ve ulusal sorun” konulu seminer 1 Ekim Pazar günü Esenyurt’ta gerçekleştirildi.

Ekim Devrimi’nin 100. yılına kısa bir atıf ve geçmiş seminerlere kısa bir değinmenin ardından seminer başladı. Seminerde ilk olarak bir halklar hapishanesi olan Çarlık Rusya’sının ulusal sorun konusundaki tutumu ve Ekim Devrimi’ne kadarki süreç örnekler üzerinden anlatıldı. Paris Komünü, Fransız Devrimi, İrlanda sorunu ve emperyalizmin gelişmesi ile daralan pazarlar yüzünden Afrika’nın sömürgeleştirilmesi süreci; Marks, Engels ve Lenin’den verilen canlı örneklerle aktarıldı.

Sonrasında Bolşeviklerin ulusal sorunu nasıl çözdüklerine dair ayrıntılı anlatımlar yapıldı. Lenin ve Rosa Luksemburg’un Polonya meselesi üzerine tartışmalarının aktarılmasından sonra Güney Kürdistanı’ndaki ve Katalonya’daki referandum süreci üzerine sunum devam etti.

Sunumun tamamlanmasının ardından tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde birçok katılımcının tartışmalara katılması semineri daha da canlı kıldı.  Tartışmalarda Güney Kürdistan referandumu geniş yer tuttu, Rojava üzerine tartışmalar yürütüldü. Katalonya’daki referanduma İspanya devletinin tahammülsüzlüğü vurgulanarak en gelişmiş burjuva demokrasilerde bile burjuva demokrasisinin ne kadar güdük olduğunun görüldüğü ifade edildi. Tartışma aralarında ve sunumda sıklıkla ulusal sorunun kalıcı ve doğru çözümün sosyalizmde olduğu vurgulanarak fabrika örgütlenmesinin önemine değinildi ve Metal Fırtına’dan örnekler verildi.

Son olarak doğru ve kalıcı çözümün sınıf eksenli çözüm olduğunun ifade edilmesinin ardından bir sonraki seminerde buluşma çağrısı yapılarak seminer sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Esenyurt