Dünyadan ve Türkiye’den afişlerle 1 Mayıs

Dünya ve Türkiye 1 Mayıs’larından seçtiğimiz afişlerle 1 Mayıs’ın tarihçesi ve çağrısı...

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 01 Mayıs 2021
  • 13:19

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, 150 yıla yakın bir süredir dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Dönemin gündemine göre 1 Mayıs’larda kimi zaman işçi sınıfını yaşam koşullarına dair talepler öne çıkıyor, kimi zaman gerici rejimlere ve faşizme karşı mücadele.

Kimi 1 Mayıslar emperyalist savaşa karşı dört bir yanda halkların kardeşliği şiarını yükseltiyor, kimi zaman ise Ekim Devrimi gibi tarihsel kazanımları selamlayarak insanlığın geleceğine işaret ediyor.

Türkiye’de de 1 Mayıslar yasaklara, engellemelere ve katliamlara rağmen işçi ve emekçilerin gündeminden çıkmıyor. Her yıl dünyada eşine az rastlanır kalabalıklar 1 Mayıs alanlarında toplanıyor.

Mayıs’ların gündemlerini takip etmek için 1 Mayıs afişleri de eşsiz bir kaynak sunuyor. İşte dünya ve Türkiye 1 Mayısları’ndan seçtiğimiz afişlerle 1 Mayıs’ın tarihçesi ve çağrısı...