“Bu kez cübbeleri çiğnetmeyeceğiz!”

Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Meltem Kayıra’nın atılmasına tepki olarak basın açıklaması gerçekleştirildi.

  • Haber
  • |
  • Gençlik
  • |
  • 15 Nisan 2021
  • 15:25

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniversiteyle ilişiğini hukuksuz biçimde sonlandırdı. Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

“Üniversitesinden şehrine, şehrinden mahallesine kendisinden olmayana baskı ve cezadan başka bir şey sunmayan, insanca yaşam alan; bırakmayan zihniyet iktidara geldiği ilk günden itibaren akademiye saldırılarını hız kesmeden sürdürmektedir. Bizler bu zihniyeti hocalarımızın ezilen cübbelerinden, üniversite kapılarına vurulan kelepçelerden ve hocalarımızın yıllardır emek verdikleri üniversitelerinden hukuksuz bir biçimde, tek kişinin karan doğrultusunda ihraç edilmelerinden tanıyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den İzmir'e ülkenin dört bir yanında istibdatta ve kayyum düzenine karşı çıkan öğrencilerin kafasına inen coplardan, açılan soruşturmalardan, geçinemiyoruz.”

“Bizler Meltem Hoca'mızın 12 Nisan sabahı 30 yıldır emek verdiği fakültesinden hukuksuz bir biçimde atılması kararının altındaki imzaların hangi zihniyetin iradesini temsil etiğin ve 9 imzaları atanların o görevlere nasıl atandığını da iyi biliyoruz” denilen açıklamada ihraçların arkasındaki amaç teşhir edildi.

Mülkiye Dayanışması olarak gerçekleştirilen eylemde “Söz, yetki, karar üniversite bileşenlerine” denilerek açıklama sonlandırıldı.