Essen'de Sosyalist Ekim Devrimi etkinliği

Essen'de Ekim Devrimi'nin 100. yılı vesilesiyle etkinlik gerçekleştirildi.

  • Haber
  • |
  • Dünya
  • |
  • 29 Ekim 2017
  • 08:48

Sınıf devrimcilerinin yurtdışında “Ekim Devrimi 100. yılında, Gelecek mutlak sosyalizm!” şiarı ile düzenledikleri etkinlikler devam ediyor. Aynı şiarla dün Almanya’nın Essen kentinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik saat 18.00’de, etkinliğin amacı ve programı konusunda yapılan kısa bir açılış konuşması ile başladı. Sonra, devrim ve sosyalizm kavgasında ölümsüzleşenler için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunu, “Ekim devrimi yolumuzu aydınlatıyor” adlı sinevizyon gösterimi izledi. Ardından, Ekim Devrimi üzerine bir konuşma gerçekleştirildi.

Konuşmada, geçmiş yüzyıla bunalımlar ve savaşlarla girildiği belirtildi. Yerel savaşların 1914-1918 yılları arasında cereyan eden ilk emperyalist paylaşım savaşına dönüştüğü, bu tarihlerde bir devrim toprağı olan Çarlık Rusya'sında buna devrim ile yanıt verildiği vurgulandı. Bu dönemde gündemde olan devrimin burjuva demokratik devrim olduğu, fakat burjuvazinin öncülük ettiği klasik bir burjuva demokratik devrim olarak gerçekleşmediği dile getirildi. Burjuvazinin devrimci barutunu tükettiğini, Ortaçağ kalıntısı tüm bir gericilikle el ele devrimi boğmaya çalıştığı açıklandı. Rusya'da devrime bu kez işçi sınıfının öncülük ettiği, işçi sınıfın hegemonyasını kurduğu bir devrim olduğunun altı çizildi. Köylülüğü de kazanmış işçi sınıfını devrime taşıyanın ve devrimin zaferini olanaklı hale getirenin Lenin'in liderliğindeki Bolşevik Partisi olduğu belirtildi. Devamla, Sosyalist Ekim Devrimi’nin Rusya'nın farklı uluslarından oluşan işçilere, ezilen halklarına ve Avrupa proletaryasına kazandırdıkları konusuna değinildi. Sonraki seyri ne olursa olsun, Ekim Devrimi’nin ve sosyalizmin Rusya ve tüm dünya işçilerine ve ezilen halklarına çok şey kazandırdığı, bu nedenle, 100 yıl gibi uzun bir sürenin ardından, hala insanlığın en acil talebinin ve yakıcı özleminin sosyalizm olduğu, devrim ve devrimci partinin yaşamsallığını bugün de koruduğu vurgulandı. Konuşma, bunalımlar ve savaşların tartışmasız olgular olduğu, sıranın devrime geldiği, şimdilerde bunun işareti olan gelişmelerin yaşandığı, Türkiye'nin bir devrim coğrafyası olduğu, bu coğrafyanın devrime sahne olacağı, TKİP’nin bunun aracı olacağı sözleri ile bitirildi.

Sunumdan sonra katılımcılara söz verildi. Bu bölüm oldukça verimli anlatımlara sahne oldu. Yer yer açıklayıcı tartışmalar yapıldı. Bir emekçi kadının Ekim Devrimi’nin kadınlar cephesinde kazandırdıkları ile ilgili sözleri, bu konuda yararlı konuşma ve değerlendirmelere yol açtı.

Etkinliğin sonunda dost bir sanatçı devrimci marş ve türkülerden oluşan bir dinleti sundu. Zaman zaman tüm katılımcılar birlikte devrimci türküleri seslendirdiler. Etkinlik, 18 Kasım'da yapılacak olan merkezi geceye katılım çağrısının ardından sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Essen