Dortmund’da 1 Mayıs faaliyetleri

Dortmund’da 1 Mayıs faaliyetleri ile işçi ve emekçiler mücadeleye çağrıldı.

  • Haber
  • |
  • Dünya
  • |
  • 24 Nisan 2021
  • 22:34

Dünya işçi sınıfı ve emekçileri 2021 1 Mayıs’ını yoğun bir saldırı ve baskı altında kutlayacaklar.

Sermaye sınıfı, hemen hemen dünya genelinde pandemiyi fırsat sayarak, işçi sınıfının mücadele ve dayanışma gününü ya yasaklamakta ya da dar sınırlar içerisinde kutlanmasını dayatmaktadır.

Bütün bu engellemelere rağmen, tam da bunca baskı ve saldırıya karşı üretim alanları başta olmak üzere meydanlara çıkmak, taleplerimizi haykırmak ve mücadelemizi güçlü ve örgütlü bir yapıya kavuşturmak, sermayenin bu saldırılarını püskürtmek zamanıdır 1 Mayıs. Savaşları, gerici, ırkçı ve faşist güçleri, sınıfın birliği ve bilinçlenmesini engelleyen sendika ağlarını ve doğayı talan edenleri ancak işçi ve emekçilerin mücadelesi alt edebilir.

Bu bilinçle 1 Mayıs’a hazırlanmak, sınıfın ve emekçilerin geleceğinin bu kapitalist düzende olmayacağını ancak sosyalist bir düzende olacağını dile getirmek, anlatmak gerekiyor.

Dortmund ve çevresindeki parti taraftarları olarak, partinin 1 Mayıs çağrısının yer aldığı afiş ve bildirileri işçi ve emekçi kitlelere ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz.

1 Mayıs günü alanlarda olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. 

Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1 Gulan!

Dortmund ve çevresi TKİP taraftarları