Basel’de kitlesel ve militan 1 Mayıs

UNİA sendikasının başvurusu doğrultusunda organize edilen Basel 1 Mayıs’ı, Devrimci 1 Mayıs Platformu’nun fiili öncülğünde kitlesel ve militan bir eyleme dönüştü.

  • Haber
  • |
  • Dünya
  • |
  • 01 Mayıs 2021
  • 21:21

Bu yıl da pandemi koşullarında karşılanan 1 Mayıs kutlaması, İsviçre’nin Basel kentinde UNİA sendikasının başvurusuyla izinli olarak kutlandı. Kutlamaya, çeşitli sendikaların ve kitle örgütlerinin yanı sıra “Devrimci 1 Mayıs Platformu” katıldı.

1 Mayıs hazırlık çalışması, kimi Türkiyeli devrimci grupların yanı sıra TKİP’nin de bileşeni ve örgütleyicisi olduğu, İsviçreli devrimci ve anti faşist grupların ağırlığını oluşturduğu “Devrimci 1 Mayıs Platformu-Anti Kapitalist Blok” tarafından aylar önce başlatıldı. Uzun yıllar önce kurulan ve kalıcılaşan platform, ortak ana pankart, ortak afiş ve bildiri, ortak şiarlar etrafında etkin bir ön hazırlık çalışması yürüttü. “Krizinizin yükünü taşımayacağız! Örgütlenmeye, mücadeleye ve kamulaştırmaya!” şiarlı ortak bildiri ve afişler yaygın olarak kullanıldı. Sınıf devrimcileri, ortak bildiri ve afişlerin yanı sıra “Kapitalist barbarlığa karşı 1 Mayıs’a, sosyalizm mücadelesini büyütmeye” şiarlı TKİP Yurtdışı Örgütü bildirisinin yanı sıra, “Kapitalist barbarlığa karşı sosyalizm için 1 Mayıs’a!” şiarlı afiş çalışması yürüttü. 1 Mayıs öncesi posta kutularına bildiriler dağıtıldı.

“Devrimci 1 Mayıs Platformu” önceki yıllarda kimi zaman olduğu gibi bu yıl da sendikaların önünde yürüme kararı aldı. Yürüyüş izni sendika tarafından alınmış olmasına rağmen, platform 1 Mayıs’ın gerçek sahibi olduğunu savunarak sendikanın önünde yürüme kararlılığında ısrar etti. Sendikaların izin aldığı güzergah ve resmi bitiş yerinden itibaren platformun saptadığı güzergah ve bitiş yeri doğrultusunda fiili izinsiz yürüyüş gerçekleştirildi.

1 Mayıs günü platform bileşenleri tarafından belirlenen saat 09.30’da ağırlıklı olarak alanda toplanıldı. Önceden hazırlanan ve neden sendikaların önünde yürünmesi gerektiğini gerekçklendiren çağrılar alanda dağıtıldı ve kitle “Devrimci 1 Mayıs Platformu”na katılmaya davet edildi. Ortak pankart alanın en önünde açıldı, ardından da öteki bileşenler kortej oluşturdu. Sendika durum karşısında şaşkınca platformun nasıl bir plan yaptığını ve arkadan yürümeyi pek sorun etmeyeceklerini söylemek zorunda kaldı.

Saat 11.00’de coşkulu sloganlarla yürüyüşe geçildi. Platformda olmayan bazı gruplar da platformla birlikte yürüyüşe geçti. Sendika en arkada kalarak ve araya da mesafe bırakarak yürüdü. Devrimci 1 Mayıs Platformu ara ara önceden saptanan yerlerde durarak konuşmalar yaptı. Sendikanın izin aldığı güzergahta bitiş noktasından itibaren platform fiili yürüyüşü sürdürdü. Polisin pek ortalıkta görünmediği uzun güzergah boyunca coşkulu sloganlar haykırıldı, çeşitli konuları kapsayan konuşmalar yapıldı. Toplamında 3 bini aşkın kitlenin katıldığı yürüyüşün iki binden fazlası fiili olarak Devrimci 1 Mayıs Platformu’nun öncülüğünde eyleme devam etti. Bu beklenmeyen güçlü katılım kitleyi daha da coşturdu ve militanlaştırdı.

1 Mayıs bitiş alnında TKİP Yurtdışı bildirisi konuşma metni olarak okundu ve sloganlarla karşılandı. Sınıf devrimcileri yürüyüşe orak-çekiç amblemli ve TKİP imzalı “Sosyal hak gasplarına, işsizliğe, ırkçılığa ve savaşa karşı sosyalizm için mücadeleye” pankartıyla katıldı.

Kızıl Bayrak / Basel