Almanya’da Ekim Devrimi seminerleri

Sınıf devrimcileri “Ekim Devrimi 100. yılında! Gelecek mutlak sosyalizm!” şiarı ile Almanya’nın Dortmund ve Frankfurt kentlerinde seminerler düzenledi.

  • Haber
  • |
  • Dünya
  • |
  • 22 Ekim 2017
  • 07:20
Dortmund

Dortmund

Frankfurt

Frankfurt

Dortmund

21 Ekim 2017 Cumartesi günü düzenlenen seminere katılanların çoğunluğunu kadınların oluşturması dikkat çekti.

Seminer saat 17.00’de başladı. Önce sınıf devrimcilerinin 18 Kasım’daki merkezi etkinliğe dek bir kampanya şeklinde sürecek olan çalışmaları, etkinlikleri ve etkinliklerin amaç ve hedefleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerin hedefinin Ekim Devrimi’nin, hala aşılamayan, güncel ve temel referans olan teori ve pratiğinin hatırlanması ve hatırlatılması, daha önemlisi de popüler biçimde işçi ve emekçilere devrim ve sosyalizm propagandasının yapılması olduğu belirtildi. Ardından Ekim Devrimi ile ilgili sunuma geçildi.

Sunumda, özetle, insanlığın bunalımlar, savaşlar ve devrimler döneminden geçtiği dile getirildi. Dolayısıyla zamanın, tıpkı Ekim Devrimi öncesinde Lenin ve Bolşeviklerin yaptığı gibi, devrimi hazırlamak ya da devrime hazırlık zamanı olduğu söylendi. Devrime hazırlığın en somut karşılığının ise sınıfı devrimcileştirmek ve devrimci partiyi inşa olduğu belirtildi. Devrimci sınıfın hazırlığının ve devrimci partinin varlığının, devrim ve devrimin zaferi için olmazsa olmaz koşullar olduğunun altı çizildi. Çarlık Rusya'sında yeni bir çağ başlatan, sadece Çarlık Rusya'sında değil, evrensel düzeyde etkileri olan Ekim Devrimi’nin, bu iki koşulun bir arada var olmasının eseri olduğu vurgulandı. Bu arada, koşulların devrim için olgunluğunun devrimi kolaylaştırıcı rolüne de işaret edildi. Alman Kasım Devrimi’nin ise bu olmazsa olmaz koşuldan yoksunluk nedeni ile gerçekleştirilemediği belirtildi.

Bugünün dünyasındaki, Tunus ve Mısır'daki emekçi halk isyanlarından, kapitalist metropollerdeki proleter kitle hareketlerine, tüm önemli olayların da döne döne devrimci önderlik eksikliğinin yakıcılığına işaret ettiği vurgulandı.

Bunu, Ekim Devrimi’nin nelere yol açtığına ilişkin anlatım izledi. Ekim Devrimi ilk kez her emekçinin yönetimine katıldığı, politik karar süreçlerine müdahale ettiği, gerçek ve tam demokrasinin örneği olan bir iktidar kurdukları, peş peşe bir dizi devrim yasasının ilan edildiği, bunların ilkinin ise emperyalist savaşa karşı emekçi yığınların oldukça yakıcı talebi olan demokratik barış çağrısı olduğu dile getirildi. Devamla, tüm ezilen ve bağımlı uluslara özgürlük, eşitlik ve gönüllü birlik sağlayan, toprak kölesi topraksız ve az topraklı köylüleri özgürleştiren, toprağının efendisi haline getiren, kadınların her alanda toplumun saygın bireyleri haline gelmesinin yolunu açan yasalardan ya da kararnamelerden söz edildi. Dikkate değer olanın ise, en radikal burjuva devrimlerinin bile çözemediği, 125 yılda yapamadığı şeyleri, Ekim Devrimi’nin on haftada çözmüş olması olduğunun altı çizildi.

Sunum, aradan 100 yıl geçmesine rağmen kapitalizmin hiçbir sorunu çözmediği, tam tersine daha da çoğaltıp iyice ağırlaştırdığı, daha karmaşık hale getirdiği, çözümün Yeni Ekimler, insanlığın yakıcı talebi ve özleminin yine sosyalizm olduğu sözleri ile noktalandı.

Sunumun bitiminden sonra, katılımcıların bazıları söz aldı. Duygu ve düşüncelerini açıkladılar. Kadınları katılımına işaret edilerek, Ekim Devrimi ve kadınlar konusuna değinilmesi istendi. Etkinlik Ekim Devrimi’nin bu alandaki pratiğinden yola çıkılarak, bu soru ve soruna ilişkin anlatımın ardından sonlandırıldı.

Frankfurt

Frankfurt’ta yapılan etkinlik, devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen devrimcilerin anısına saygı duruşuyla başladı. Program Mayakovski’nin bir şiirinin okunmasıyla devam etti ve ardından Ekim Devrimi’ni anlatan film gösterimi yapıldı.

Filmin izlenmesinin ardından da İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) adına, Ekim Devrimi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sosyalist Ekim Devrimi’nin gerçekleştirildiği koşullar, işçi sınıfının ve Bolşevik Parti’nin oynadığı rol, Lenin’in stratejik ve taktiksel ustalığı anlatılan sunumda, bugün de Ekim Devrimi’ne götüren tarihsel sürece benzer bir dönemden geçildiği belirtildi. “Bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi” belirlemesi kapsamında günün görevlerine işaret edildi.

Sunum ardından tartışma ve önerilerle devam eden program, devrimci marş ve türkülerin söylenmesiyle sona erdi.

Kızıl Bayrak / Almanya